Yrittäjä – Olisiko tämä paras uuden vuoden lupauksesi?

Kohta vuosi taas vaihtuu ja silloin tapana on tehdä uuden vuoden lupauksia, joiden tarkoitus on tehdä ja päättää jotain hyvää ja hyödyllistä. Usein alkuinnostuksen jälkeen tahtotila saattaa lopahtaa ja lupaukset helposti unohtuvat.

Entäpä jos lupauksellasi olisikin pitkäkestoiset seuraukset ja sillä saisi aikaan aidosti hyvää ja hyödyllistä – paitsi itsellesi, erityisesti myös läheisillesi ja yrityksellesi?

Yrittäjä varautuu yleensä yritystoimintansa riskeihin erilaisilla vakuutuksilla: pakollisten vakuutusten lisäksi monella yrittäjällä on jo vapaaehtoisia vakuutuksia esimerkiksi tapaturman, työkyvyttömyyden, tai jopa kuoleman varalta. Nämä vakuutukset ovat tärkeitä, mutta ne eivät kaikissa tilanteissa riitä: nämä vakuutukset eivät turvaa yrityksesi säilymistä omistuksessasi esimerkiksi avioerotilanteissa eivätkä välttämättä turvaa sitä, miten yritystoiminnallesi käy, jos toimintakykysi on mennyt tai pahimmassa tapauksessa olet kuollut. Vakuutuksista maksetaan rahallisia korvauksia, mutta yritystoiminnan jatkaminen sinun haluamallasi tavalla edellyttävät toisenlaisia toimia.

Seuraavassa esitellään lyhyesti muutamia tärkeitä perheoikeudellisia asiakirjoja: niiden tärkeys korostuu erityisesti pienyrityksissä, mutta näiden asioiden pohtiminen jo ennakolta on tärkeää kaikille yrittäjille. Miten käy yritykselleni, jos minulle tulee avioero, joudun vakavaan onnettomuuteen tai sairastun esimerkiksi muistisairauteen tai pahimmassa tapauksessa kuolen. Ja mitä mahdollisia seurauksia näistä voi olla läheisilleni, jotka ehkä perivät yritykseni.

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella voi poissulkea sen, että puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeuden voi poissulkea joko koko omaisuudesta tai tietystä omaisuudesta, kuten yritysvarallisuudesta. Avioehtosopimus voidaan tehdä myös siten, että avioerotilanteessa puolisoilla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, mutta kuolintapauksessa avio-oikeus on.

Yrittäjän kannalta avioehtosopimus on erittäin tärkeä asiakirja, mikäli hän haluaa varmistaa sen, ettei avioerotilanteessa joudu pahimmassa tapauksessa luovuttamaan yritystään, tai osuutta siihen, toiselle puolisolle tilanteessa, jossa yrittäjäpuoliso on ns. varakkaampi osapuoli ja velvollinen luovuttamaan toiselle puolisolle tasinkoa.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jossa edunvalvontavaltuutuksen laatija jo ennakolta varautuu tilanteeseen, että hän joutuisi esimerkiksi onnettomuuteen tai sairastuisi muistisairauteen, jolloin hän ei enää itse kykenisi hoitamaan asioitaan ja tekemään häntä ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä. Valtuutus voi koskea tilapäistä sairastumista tai pysyvää tilannetta, kuten muistisairautta. Edunvalvontavaltuutuksella voi antaa määräyksiä siitä, kuka asioita ja omaisuutta hoitaa ja miten sen jälkeen, kun valtakirjan laatija ei enää itse siihen pysty.

Yrittäjän kohdalla on tärkeää jo etukäteen miettiä, kuka ottaisi yrityksen asiat hoitaakseen, jos yrittäjälle tapahtuisi jotain. Valtuutuksessa yrittäjä voi nimetä tällaisen henkilön ja antaa etukäteen ohjeet siitä, kuinka valtuutetun täytyy toimia. Valtuutettu voi olla perheenjäsen, mutta suositeltavaa olisi, että mikäli yrityksen on tarkoitus jatkaa toimintaansa, yritystä hoitamaan nimetty valtuutettu olisi henkilö, jolla olisi myös osaamista kyseisen yrityksen toimialasta ja yritystoiminnasta. On kohtuutonta sälyttää taakka esimerkiksi omille lapsilleen tai puolisolle, jos heillä ei ole osaamista yritystoiminnasta tai halukkuutta siihen. Mikäli taas on selvää, että joku perheenjäsenistä haluaa jatkaa yrityksen toimintaa, voidaan edunvalvontavaltuutuksessa jo ennakoida ja ohjeistaa tuleva yrityksen sukupolvenvaihdos. Näistä asioista olisi hyvä avoimesti keskustella perheen sisällä jo hyvissä ajoin ennen kuin valtuutus on ajankohtainen ja suunnitella asioita yhdessä.

Edunvalvontavaltuutuksessa perheenjäsenille voidaan antaa määräys huolehtia valtuuttajan henkilökohtaisista asioista, jos heillä ei ole osaamista tai halukkuutta hoitaa yritystoimintaa: perheenjäsenet voivat hoitaa esimerkiksi valtuuttajan terveydenhoitoon, asumiseen tai yritystoiminnan ulkopuolisten talousasioiden hoitamiseen liittyviä asioita. Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan myös antaa määräyksiä tehtävien jakamisesta tai myös määrätä, että yritystoiminta pitää ajaa alas. Valtuutusta laadittaessa on tärkeä muistaa huolehtia siitä, että valtuutettu on esteetön tehtäväänsä.

Osakassopimus

Myös hyvin laadittu osakassopimus on tärkeä yrittäjän asiakirja. Osakassopimuksessa voidaan sopia siitä, kuka saa lunastaa esimerkiksi kuolemantapauksessa vainajan osakkeet ja mihin hintaan. Yritystoiminnan jatkamisen kannalta on tärkeää, että yhtiön osakkailla on liiketoiminnan osaamista ja siksi ei aina ole järkevintä, että osakkeet siirtyisivät perintönä vainajan perillisille, jos heillä ei ole kokemusta yritystoiminnasta. Osakassopimuksessa sovitaan myös yrityksen omistukseen liittyvistä pelisäännöistä, jotka vähentävät hyvin tehtyinä perillisten ja esimerkiksi perheen ulkopuolisten osakkaiden välisiä riitaisuuksia osakkaan kuoleman tai sairastumisen jälkeen.

Yhtiön osakkeiden kohtaloa avioero- tai kuolemantapauksessa voi entisestään vahvistaa vielä yhtiöjärjestykseen otetulla lunastuslausekkeella.

Testamentti

Avioehtosopimus ja edunvalvontavaltakirja voivat realisoitua jo asiakirjojen laatijan elinaikana, mutta testamentti vasta hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti on tärkeä asiakirja yrittäjälle, koska testamentilla hän voi antaa määräyksiä siitä, kuka perii hänen yritystoimintansa. On hyvä muistaa, että mikäli vainaja oli naimisissa ja hänellä ja hänen puolisoillaan oli lapsia, ei leski peri ensiksi kuollutta puolisoa, ellei hänen hyväksi tehdä testamenttia – riippumatta siitä onko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen vai ei. Mikäli taas heillä ei ole lapsia, eikä testamenttia ole laadittu toiselle saajalle, perii leski ensiksi kuolleen puolison. Toki avio-oikeuden nojalla puoliso voi olla oikeutettu saamaan tasinkoa ensiksi kuolleelta puolisolta.

Testamentilla yrittäjä voi myös määrätä, ettei hänen lastensa puolisoilla tai lesken uudella aviopuolisolla ole avio-oikeutta perintönä saatuun omaisuuteen. Näin voidaan varmistaa yrityksen säilyminen tietyn perhepiirin omistuksessa.

Lopuksi

Yrittäjän kannattaa ehdottomasti pohtia jo hyvissä ajoin oman yrityksensä jatkoa – haluaako hän, että yritys hänen jälkeensä kasvaa ja kukoistaa ja siirtyy perillisille tai muulle toiminnan jatkajalle vai onko yritys niin henkilökohtainen, että yritystoiminta voi sammua samalla, kun hän itse ei enää kykene yritystään hoitamaan tai kuolee. Omaisia auttavat selkeät ohjeet ja määräykset siitä, miten yrittäjä on asian itse halunnut menevän.

Mikäli tarkoitus on, että yritystä jatketaan suvussa, sukupolvenvaihdostilanteen suunnittelu on tärkeää aloittaa jo hyvissä ajoin ja nimenomaan suunnitella se hyvin: miten omaisuus siirretään järkevästi ja myös huomioidaan verotukselliset kysymykset ja seuraamukset – perheoikeudellisilla asiakirjoilla voidaan minimoida veroseuraamuksia.

Yrittäjän on tärkeää varautua äkillisiin tilanteisiin ja siksi vakuutusten lisäksi edellä mainitut perheoikeudelliset asiakirjat ovat yrittäjälle erittäin tärkeitä.

Ne kannattaa laatia aina asiantuntijan kanssa, jotta omat toiveet ja tarpeet varmasti huomioidaan asiakirjojen sisällössä ja jotta yrittäjän viimeinenkin tahto toteutuu juuri niin, kuten on haluttu. Asiantuntijan tekemänä asiakirjat laaditaan varmasti oikein ja muotomääräyksiä noudattaen.

Kannattaa siis tehdä uuden vuoden lupaus, josta on konkreettista apua ja hyötyä paitsi yrityksellesi myös perheellesi ja läheisillesi.

Varaa tästä aika maksuttomaan kartoitukseen keskiviikkona 15.12.2021 klo 12-15 välillä järjetettävään Yrittäjän asiakirjapäivään.

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close