Voiko perukirjan laatia itse ja voidaanko perunkirjoitus hoitaa etänä?

Minulta tiedustellaan usein, voiko perukirjan laatia itse ja mitkä ovat perukirjan vähimmäisvaatimukset. Koronaepidemiasta johtuen asiakkaat ovat tiedustelleet myös mahdollisuudesta järjestää perunkirjoitus etäyhteyksiä hyödyntäen, jonka johdosta päätin kirjoittaa lyhyesti siitä, mikä on perukirja on ja kuka sen voi laatia sekä voidaanko perunkirjoitus hoitaa etänä.

Mikä on perukirja?

Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan kuolinpesän osakkaat sekä vainajan varat ja velat. Perunkirjoitukseen kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat ja perunkirjoitustilaisuudesta laaditaan perukirja, joka toimitetaan verotoimistoon. Perukirja on laadittava aina Suomessa vakinaisesti asuneen henkilön kuoltua. Perukirja on kuolinpesän veroilmoitus, joka on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perukirjalla on kolme päätehtävää. Perukirja on:

  • osakasluettelo, eli siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat
  • yhteenveto vainajan varoista ja veloista
  • veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero.

Kuka perukirjan voi laatia?

Perukirjan saa laatia periaatteessa kuka tahansa eli perunkirjoituksen toimittamiselle ja itse perukirjan laatimiselle ei ole asetettu erillisiä pätevyysvaatimuksia. Perukirja on tehty oikein, kun siihen on listattu kaikki laissa vaaditut asiat ja kuolinpesän varallisuus on arvostettu rehellisesti parhaan kyvyn ja ymmärryksen mukaan.

Perukirja on yksi niistä oikeudellisista asiakirjoista, jota pidetään monesti niin yksinkertaisena, ettei sen laatimisessa aina pidetä tarpeellisena käyttää juridista asiantuntijaa. Ulkoisesti perukirja on melko yksinkertainen asiakirja, mutta siihen liittyy paljon tärkeitä juridisia asioita; perukirjaa varten tulee hankkia useita eri asiakirjoja ja perukirjaa laadittaessa on syytä tuntea sekä avioliitto- että perintöoikeuden pykäliä.

Perukirjassa tulee ilmoittaa paljon muutakin kuin oikeudenomistajat sekä vainajan varat ja velat. Perukirjassa on ilmoitettava muun muassa pesän ilmoittaja, perunkirjoituksen perustana olevat asiakirjat, lesken varat, vainajan ja lesken antamat ennakkoperinnöt ja lahjat, henkivakuutuskorvaukset, lesken ilmoitukset ja uskotut miehet. Myös omaisuuden arvostamisella on tärkeä merkitys.

Miksi perukirja kannattaa laatia asiantuntijan avustuksella?

Itse suosittelen perunkirjoituksen laatimista asiantuntijan toimesta erityisesti varakkaissa kuolinpesissä verosuunnittelun johdosta sekä tilanteissa, joissa omaisuutta tai osakkaita on paljon, osakkaiden välit ovat riitaisat ja pesissä, joihin sisältyy myös jonkun toisen jakamattoman kuolinpesän omaisuutta.

Tyypillisimmät väärinkäsitykset perukirjaa laadittaessa syntyvät mm. siitä, että:

  • Perukirjaa varten hankittu sukuselvitys on puutteellinen eli se ei ole aukoton, jonka seurauksena asioiden hoitaminen perunkirjoituksen jälkeen ei onnistu tai pahimmillaan kaikkia osakkaita ei ole edes merkitty perukirjaan. Erityisen haastavaa sukuselvityksen hankkiminen on niissä tilanteissa, joissa vainaja on asunut ulkomailla tai jos vainaja on muuttanut useita kertoja eri paikkakunnille.
  • Valitettavan usein omaisuus arvioidaan perukirjaan alakanttiin pienemmän perintöveron toivossa, joka kostautuu siinä vaiheessa, kun pesästä myydään omaisuutta. Luovutusvoittovero on sitä suurempi, mitä isompi on perityn omaisuuden ja myyntihinnan ero ja luovutusvoittoveron prosentti on myös tuntuvasti korkeampi kuin perintövero erityisesti I perintöveroluokassa. Perukirjalla on siis vaikutuksia sekä perintöveron määräytymiseen että myöhempään omaisuuden jakamisen ja myymisen verotuskohteluun.
  • Harmittavan usein näkee edelleen perukirjoja, johon on merkitty puolisoiden yhteiseksi omaisuudeksi omaisuutta, joka on oikeasti vain toisen puolison nimissä, kuten perheen yhteinen kesämökki. Tämän johdosta on tärkeää, että perukirjaan merkitään vainajan ja lesken varat nimiperiaatteen mukaan, jotta myöhemmin laadittava ositus- ja perinnönjako suoritetaan oikein.
  • Lesken oikeuksia ei tiedosteta eikä niihin osata vedota perukirjassa. Perintökaaren mukaan leskellä on tietyt oikeudet puolisonsa omaisuuteen, vaikka leskeä ei olisi mahdollisessa testamentissa huomioitu lainkaan; yksi näistä oikeuksista, ns. vähimmäissuoja, on oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto tavanomaisine irtaimistoineen jakamattomana hallinnassaan. On tärkeää, että leski vetoaa lesken oikeuksiin jo perukirjassa ja että hän ymmärtää niiden merkityksen.
  • Testamenttia koskevat merkinnät perukirjassa ovat puutteelliset. Testamentin sisältöä, tulkintaa ja tiedoksiantoa koskevat tarvittavat tiedot tulisi merkitä perukirjaan. On myös tärkeä tiedostaa, että monesti vielä perukirjaa laadittaessa pystytään järkevällä verosuunnittelulla esimerkiksi perinnöstä, henkivakuutuskorvauksista tai testamentista luopumisella pienentämään veroseuraamuksia.
  • Perukirja toimii myös perustana tulevalle ositukselle ja perinnönjaolle, sekä monien oikeuksien kirjaamiselle. Monesti myös perukirja ja perinnönjakokirja sekoitetaan toisiinsa. Perukirjalla ei jaeta varallisuutta, vaan se tulee tehdä erikseen laadittavalla perinnönjakokirjalla. Virheet ja väärät ratkaisut perukirjassa voivat johtaa epäedullisiin seurauksiin.

Voidaanko perunkirjoitus hoitaa etänä?

Yhteiskunnassamme vallitsevasta koronatilanteesta johtuen, on tullut paljon kysymyksiä siitä, voidaanko perunkirjoitus hoitaa etänä. Olemme järjestäneet perunkirjoituksia etäyhteyden välityksellä onnistuneesti.

Perunkirjoitus voidaan järjestää myös videoyhteyden välityksellä, jolloin asiakkaat voivat osallistua tilaisuuteen omalta tietokoneelta kotoa käsin. Asiakkaan ei tarvitse ladata erillistä sovellusta, vaan tilaisuuteen osallistutaan videoneuvotteluyhteyden avulla. Lisäksi käytössämme on tietoturvallinen allekirjoituspalvelu, joka mahdollistaa vahvan tunnistautumisen sähköisesti verkkopankkitunnuksilla.

Näytön jakamisen avulla etukäteen valmisteltu perukirja pystytään käymään yhdessä läpi kohta kohdalta ja tekemään mahdolliset tarvittavat muutokset perukirjaan, kuten fyysisessäkin tapaamisessa tekisimme.

Myös Verohallinto on antanut oman ohjeistuksensa perunkirjoituksen järjestämisestä etäyhteyden välityksellä, jonka löydät tästä.

Erityisen tärkeätä on kuitenkin huomioida perukirjaan otettujen sähköisten allekirjoitusten riittävyys tilanteissa, joissa erillistä perinnönjakosopimusta ei tarvitse tehdä, eli silloin kun perintö siirtyy yhdelle saajalle suoraan. Näistä tilanteista kannattaa vielä varmistaa asiantuntevalta juristilta miten tällöin tulee menetellä.

Tästä voit ladata muistilistan perunkirjoituksen vaiheista.

Perunkirjoituksen vaiheet

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close