Klikkaa kuvaa katsoaksesi videon.

Avioehtosopimuksen muotovaatimukset

1. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja sen tulee olla päivätty.

Suullinen sopimus ei ole rekisteröitävissä, joten sopimuksen tulee olla kirjallisessa muodossa.

Päiväys tarvitaan, jotta voidaan jälkikäteen varmistaa tarvittaessa mm. puolisoiden oikeustoimikelpoisuus.

2. Molempien puolisoiden ja myös kahden esteettömän todistajan tulee allekirjoittaa sopimus.

Puolisot voivat allekirjoittaa sopimuksen eri aikoina, mutta todistajien osalta tämä ei ole mahdollista.  Eli todistajien tulee aina olla yhtä aikaa läsnä.

Mutta erikoista kyllä, puolisot itse voivat allekirjoittaa sopimuksen erikseen. Puolisot tällöin vakuuttavat todistajille allekirjoituksensa omaksi ja todistajat kirjaavat tämän sopimukseen.

Suositeltavaa ja selkeintä ymmärrettävästi on, että molemmat puolisot allekirjoittavat sopimuksen yhtäaikaisesti todistajien läsnäollessa.

Todistajien osalta on myös tarkat määräykset, eli heidän on oltava esteettömiä.

Näin ollen todistajaksi ei käy kummankaan nykyinen tai entinen avio- tai avopuoliso, sisarus, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen eikä muussa vastaavanlaisessa parisuhteeseessa tai sukulaisuussuhteessa oleva läheinen henkilö, eikä myöskään alle 15 vuotias tai henkilö, joka ei kykene henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi ymmärtämään todistamisen merkitystä

Jos yksikin todistajista on esteellinen tai todistajat eivät ole yhtä aikaa keskenään läsnä, on tämä pätevyyteen vaikuttava seikka.

3. Rekisteröinti

Vaikka sopimus olisi muotovaatimukset muilta osin täyttävä, mutta jos sitä ei ole jätetty maistraattiin rekisteröitäväksi, ei se ole voimassa eikä sido osapuolia tai kolmansia osapuolia. Se voidaan siis lähtökohtaisesti huomioida osituksessa vain, jos molemmat osapuolet tähän suostuvat.

Eli varmista, että molemmat allekirjoitatte sopimuksen todistajien läsnäollessa, päivää sopimus ja lähetä se maistraattiin rekisteröitäväksi.

 

© 2017 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Käyttöehdot | Etämyynnin ennakkotiedot | Hinnasto