Sanna Svahn - Asianajaja

YHTEYSTIEDOT

Varaa aika neuvotteluun

 

KOULUTUS

LLB (Hons) Exempting (incl. LPC) / UK
CEFA (Certified European Financial Analyst)
Asianajaja

TIETOA

Sanna Svahn on Asianajotoimisto Svahn Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Sannalla on laaja kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä perhe- ja perintöoikeudellisista asioista ja hän on hoitanut perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja noin 20 vuotta, joista viimeiset liki 10 vuotta oman yrityksensä kautta. Asianajajaksi hän valmistui 2013.

Sanna toimii tällä hetkellä pääosin pesänselvittäjänä ja pesänjakajana. Mikäli hän ei itse toimi pesänjakajana, toimii hän usein avustajana haastavammissa tapauksissa, joihin sisältyy joko monimuotoista omaisuutta, korkeaa nettovarallisuutta, kansainvälistä elementtiä tai julkisuuden henkilöitä. Sanna myös vastaa kaikista kansainvälisistä asiakkaistamme ja toimeksiannoistamme, myös kansainvälisistä pesänjakajatehtävistä.

Sannalla on lainopillinen ylemmän asteen erikoistutkinto Englannista (L.LB (Hons) Exempting) vuodelta 1999. Lisäksi hän on opiskellut oikeustiedettä Ruotsissa ja suorittanut Suomessa Asianajajatutkinnon.

Sannalle tärkeintä on asiakkaan kanssa toimivan yhteistyön varmistaminen. Molemmin puoleinen luottamus asiakkaan kanssa onkin hänelle ensisijaisen tärkeää. Sanna on helposti lähestyttävä ja joustava asioiden hoitamisessa.

Sanna pyrkii ensisijaisesti aina sovinnon saavuttamiseen asiassa, mutta antaa kaikkensa asioissa, jotka päätyvät pesänjakajan tai tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Sanna kirjoittaa kotisivuillamme ja esiintyy kotisivujemme videoilla sekä toimii puhujana erinäisissä tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä haastatellaan usein aikakausilehtiin ja kirjoihin sekä esiintyy podcasteissä, televisiossa ja erinäisissä lainopillisia aiheita käsittelevissä artikkeleissa ja julkaisuissa.

Sanna toimii tällä hetkellä Asianajajaliiton sääntelytyöryhmässä sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton asiantuntijana testamenttiasioissa.

Sanna on kirjoittanut suositut Oma Avioehto – ja Oma Testamentti – kirjat, jotka avaavat maanläheisesti näiden asiakirjojen laatimista omaan tapaukseen sopivaksi.

Sannan rohkeuden ja innovatiivisuuden ansiosta Asianajajaliitto nimesi 100 – vuotisjuhlissaan Sannan  yhdeksi 100:sta oikeusvaikuttajasta ja yhdeksi kymmenestä oikeusvaikuttajasta uudistaja-kategoriassa. Sanna onkin mukana edelläkävijä perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden digitalisoinnissa sillä Asianajotoimisto Svahnilla on ollut lainopillisia tuotteita ja tuotteistettuja palveluita käytössään jo 10 vuotta.

Täältä näet Sannan haastattelut.

Saara Ahotupa - Asianajaja

YHTEYSTIEDOT

Puh. 0400 419 512

Varaa aika neuvotteluun


KOULUTUS

Asianajaja
OTM Oikeustieteen maisteri

TIETOA

Saara Ahotupa on työskennellyt lakimiehenä Asianajotoimisto Svahn Oy:ssä vuodesta 2019 ja on vastuullinen lakimiehemme lapsioikeudellisissa asioissa.

Saaralla on usean vuoden kokemus perhe- ja perintöoikeudellisista asioista ja erityisesti lapsiasiat ovat hänen sydäntään lähellä. 

Saaran ote asioihin on rauhallinen, asiantunteva ja päättäväinen. Saammekin toistuvasti palautetta hänen vakuuttavasta, erittäin asiantuntevasta ja luotettavasta työstään. Saara saa hermostuneimmankin asiakkaan rauhoittumaan ja kokemaan olevansa turvassa ja hänen asiansa olevan hyvässä hoidossa.

Saara on myös erittäin tarkka ja huolellinen, ja selvittää asiat juurta jaksain, jos siihen on tarvetta. Mikään asia ei jää epävarmaksi eikä luulon varaan.

Saara valmistui 2014 Turun yliopistosta ja saanut lupalakimiehen oikeudet 2015. Hän on myös suorittanut Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen sekä asianajajatutkinnon. Saaran sovittelijakoulutuksesta on ollut hyötyä hänen päivittäisessä työssään ja useimmiten hänen tapauksensa päättyvät molempia riidan osapuolia miellyttävästi.

Saara kirjoittaa kotisivuillamme ja esiintyy kotisivujemme videoilla sekä toimii puhujana ja kouluttajana erinäisissä tapahtumissa ja seminaareissa. 

Leena Vesto - Asianajaja

Leena Vesto

YHTEYSTIEDOT

Puh. 040 578 8265

Varaa aika neuvotteluun


KOULUTUS

Asianajaja
OTK Oikeustieteen kandidaatti
VT Varatuomari
LKV Laillistettu kiinteistövälittäjä

TIETOA

Leena Vesto on työskennellyt Asianajotoimisto Svahn Oy:ssä vuodesta 2020 ja on vastuullinen lakimiehemme  asiakirjojen laatimisessa.

Leenalla on noin 15 vuoden kokemus perhe- ja perintöoikeudellisista asioista. Leenan erikoisosaamista ovat erittäin haastavat, monimuotoiset ja varakkaiden perheiden ja yksityishenkilöiden asiakirjat. Leena toimii myös asiakkaidemme asiamiehenä ositus- ja perinnönjakoprosesseissa sekä hoitaa myös lapsiasioita.

Leenan asiakaskunta kattaa asiakkaat perinteisistä pariskunnista uusperheisiin ja aina Suomen varakkaimpiin yksityishenkilöihin ja perheisiin asti. Pääosin Leenan asiakkaat tulevatkin suositusten kautta.

Leena on erittäin pidetty ja arvostettu asiakkaiden keskuudessa ja hänellä on lämminhenkinen, asiantunteva ja asiakkaan tarpeet huomioiva ote työssään, riippumatta siitä kuka on asiakkaana. Hänen syvä ymmärryksensä erityisesti testamentti ja avioehto-asioista sekä hänen selkeä tapansa selittää lakikoukerot asiakkaalle täysin ymmärrettävällä tavalla, on saanut paljon kiitosta ja kunnioitusta.

Leena valmistui 2008 Lapin yliopistosta ja on saanut varatuomarin arvonimen 2014. Lisäksi hän on suorittanut LKV-tutkinnon. Leena valmistui asianajajaksi vuonna 2021.

Leena kirjoittaa kotisivuillamme ja esiintyy kotisivujemme videoilla.

Minna Melender - Lakimies

YHTEYSTIEDOT

Puh. 050 359 3210


KOULUTUS

Varatuomari
OTK Oikeustieteen kandidaatti

TIETOA

Minna Melender on aloittanut lakimiehenä Asianajotoimisto Svahn Oy:ssä 1.9.2021. Minna tuli meille markkinaoikeuden kansliapäällikön tehtävistä ja hän on aikaisemmin toiminut mm. Suomen Asianajajaliiton pääsihteerinä sekä valvontalautakunnan päällikkönä. Liitossa Minna oli mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, kuten hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden uudistustyöryhmässä sekä pohtimassa asianajajia koskevan sääntelyn muutostarpeita. Minna osallistui aktiivisesti myös kansainväliseen yhteistyöhön, liiton viestintään sekä oikeuspoliittiseen toimintaan.

Minnalla on kokemusta kansainvälisistä tehtävistä myös Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja ulkoasiainministeriön EY-tuomioistuinyksiköstä. Aikaisemmin Minna on toiminut myös mm.  käräjätuomarin ja kaupunginviskaalin tehtävissä.

Minna tulee osallistumaan meillä kansainvälisiin toimeksiantoihin ja yrityksen kehittämishankkeisiin.

 

Lucia Hakala - Avustava Lakimies

Lucia

 

YHTEYSTIEDOT

Puh. 050 554 4557


KOULUTUS

LLB (Hons) Scots Law / UK
OTM Oikeustieteen maisteri

TIETOA

Lucia Hakala on aloittanut Asianajotoimisto Svahn Oy:ssä toukokuussa 2021 ja toimii avustavana lakimiehenä.

Lucialla on kotimaista ja kansainvälistä työkokemusta oikeudellisten asioiden parissa. Lucia valmistui Oikeustieteen maisteriksi kesäkuussa 2021, gradussaan hän käsitteli lasten oikeuksien toteutumista lastensuojeluhallinnossa.

Lisäksi Lucia on suorittanut Bachelor of Laws tutkinnon Glasgow’n yliopistossa.

Lucia avustaa lakimiehiä heidän toimeksiannoissaan, asiakirjojen luonnosteluissa, tutkimustyössä sekä muissa toimiston avustavissa tehtävissä.

 

Susan Joutsenvuo - Toimistopäällikkö

YHTEYSTIEDOT

Puh. 044 354 7091


KOULUTUS

Espoon Liiketalous Instituutti/Taloushallinnon merkonomi

TIETOA

Susan Joutsenvuo on työskennellyt Asianajotoimisto Svahn Oy:ssä vuodesta 2020 ja vastaa koko toimiston pyörityksestä ja markkinoinnista. 

Susan onkin toimiston tuki ja vakaa turva joka tilanteessa. Susan on raudanluja, mutta sydämellinen moniosaaja, jolla on pitkä tausta toimistotehtävistä. Susanin rauhallinen ja positiivinen asenne tilanteessa kuin tilanteessa saa toimiston koko henkilökunnan ja asiakkaat tuntemaan olevansa turvassa ja asioiden varmassa hoidossa. 

Lisäksi Susanin aikaisempi fitnessurheilu-tausta osoittautuu niin työssä kuin vapaa-ajalla kärsivällisyytenä, peräänantamattomuutena ja sinnikkyytenä. 

Susan vastaa markkinoinnin toteuttamisesta ripeällä ja asiantuntevalla otteella ja on saanut paljon positiivista palautetta alan ammattilaisia myöten. Susan toimii myös toimiston juristien ja erityisesti Sanna Svahnin oikeana kätenä ja luottohenkilönä. 

Susan on valmistunut Espoon Liiketalous Instituutista taloushallinnon merkonomiksi vuonna 2004.