Asianajotoimisto Svahn Oy on yksi Suomen ainoista täysin perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin keskittyneistä asianajotoimistoista. Palvelumme kattavat kaikki perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin liittyvät toimeksiannot kotimaisista toimeksiannoista monikansallisiin toimeksiantoihin. Palvelemme asiakkaitamme asiakkaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Sanna Svahn - Asianajaja

YHTEYSTIEDOT

Varaa aika neuvotteluun

 

KOULUTUS

LLB (Hons) Exempting (incl. LPC) / UK
CEFA (Certified European Financial Analyst)
Asianajaja

TIETOA

Sanna Svahn on Asianajotoimisto Svahn Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Sannalla on 20 vuoden kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä perhe- ja perintöoikeudellisista asioista. Asianajajaksi hän valmistui 2013.

Sanna toimii tällä hetkellä pääosin pesänselvittäjänä ja pesänjakajana. Mikäli hän ei itse toimi pesänjakajana, toimii hän usein avustajana haastavammissa tapauksissa, joihin sisältyy joko monimuotoista omaisuutta, korkeaa nettovarallisuutta tai kansainvälistä elementtiä. Sanna myös vastaa kaikista kansainvälisistä asiakkaistamme ja toimeksiannoistamme.

Sannalla on lainopillinen ylemmän asteen erikoistutkinto Englannista (L.LB (Hons) Exempting) vuodelta 1999. Lisäksi hän on opiskellut oikeustiedettä Ruotsissa ja suorittanut Suomessa Asianajajatutkinnon.

Sannalle tärkeintä on asiakkaan kanssa toimivan yhteistyön varmistaminen. Molemminpuoleinen luottamus asiakkaan kanssa onkin hänelle ensisijaisen tärkeää. Sanna on helposti lähestyttävä ja tehokas asioiden hoitamisessa.

Sanna pyrkii ensisijaisesti aina sovinnon saavuttamiseen asiassa, mutta antaa kaikkensa asioissa, jotka päätyvät pesänjakajan tai tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Sanna kirjoittaa kotisivuillamme, esiintyy kotisivujemme videoilla ja toimii puhujana erinäisissä tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä haastatellaan usein aikakausilehtiin ja kirjoihin sekä esiintyy podcasteissä, televisiossa ja erinäisissä lainopillisia aiheita käsittelevissä artikkeleissa ja julkaisuissa.

Sanna on ollut työryhmän jäsenenä Asianajajaliiton sääntelytyöryhmässä ja toimii tällä hetkellä Asianajajaliiton valvontalautakunnassa. Asianajajaliitto nimesi 100 – vuotisjuhlissaan Sannan  yhdeksi 100:sta oikeusvaikuttajasta ja yhdeksi kymmenestä oikeusvaikuttajasta uudistaja-kategoriassa.

Sanna on kirjoittanut suositut Oma Avioehto – ja Oma Testamentti – kirjat, jotka avaavat maanläheisesti näiden asiakirjojen laatimista omaan tapaukseen sopivaksi.

Täältä näet Sannan haastattelut.

Saara Ahotupa - Asianajaja

YHTEYSTIEDOT

Varaa aika neuvotteluun


KOULUTUS

OTM Oikeustieteen maisteri
Asianajaja

TIETOA

Saara Ahotupa on työskennellyt Asianajotoimisto Svahn Oy:ssä vuodesta 2019.  Hän vastaa lapsioikeudellisista toimeksiannoistamme ja hoitaa myös muita perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja.

Saaran ote asioihin on rauhallinen, asiantunteva ja päättäväinen. Saammekin toistuvasti palautetta hänen vakuuttavasta, järjestelmällisestä ja asiantuntevasta työstään. Saara saa hermostuneimmankin asiakkaan rauhoittumaan ja kokemaan olevansa turvassa ja hänen asiansa olevan hyvässä hoidossa.

Saara on myös erittäin tarkka, huolellinen ja perusteellinen. Mikään asia ei jää epävarmaksi eikä luulon varaan.

Saara valmistui 2014 Turun yliopistosta ja asianajajaksi 2021. Hän on myös suorittanut Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen, joka näkyy myös Saaran tavassa hoitaa juttunsa rakentavalla ja pitkäkestoisiin ratkaisuihin pyrkivällä tavalla.

Saara kirjoittaa kotisivuillamme ja esiintyy kotisivujemme videoilla sekä kouluttaa asianajajia ja oikeusavustajia lapsiasioissa.