Tiesitkö tämän huoltotestamentista?

Omalle alaikäiselle lapselleen tai muulle huollettavalle voi testamentilla määrätä huoltajan, esimerkiksi turvaamaan tilanteen, jossa molemmat huoltajat tai lapsen yksinhuoltaja kuolee. Tällainen määräys ei sellaisenaan sido viranomaisia, mutta testamentin tekijän toivetta pyritään aina kuitenkin noudattamaan, sillä se kuvastaa hänen omaa näkemystään siitä, mikä on lapsen edun mukaista.

Lapsen toinen vanhempi

Mikäli olet yksinhuoltaja ja lapsen toinen vanhempi on elossa, on hyvä tiedostaa, että lapsen toinen vanhempi on aina etusijalla huoltajaksi.

Jos toisen vanhemman huoltajuuskyvyssä on vakavia puutteita, on näistä hyvä mainita huoltotestamentin perusteluissa osoituksena siitä, miksi huoltajaksi ehdotettu henkilö on soveltuvampi ja lapsen edun kannalta parempi henkilö tehtävään kuin lapsen toinen vanhempi.

Asia ratkaistaan lopullisesti tuomioistuimessa, jossa kaikki tekijät, kuten lapsen toive, huoltajan ja mahdollisen toisen vanhemman ominaisuudet ja muut asiaan vaikuttavat tekijät huomioidaan.

Kuka sopii tehtävään?

Huoltajaksi voit ehdottaa henkilöä, joka on lapselle läheinen ja tuttu. Henkilö, joka on vastuuntuntoinen ja osaa huomioida toimissaan lapsen edun.

Muotovaatimukset

Huoltotestamentilla ei ole varsinaisia muotovaatimuksia, kuten tavallisella testamentilla. Se kannattaa kuitenkin ymmärrettävistä syistä tehdä kirjallisena. Huoltotestamentti kannattaa myös allekirjoittaa kahden todistajan läsnäollessa.

 


Testamenttipakettiin sisältyy nyt valmiiksi laadittuna myös huoltotestamentti!

Lue lisää palvelusta:

Testamenttipaketti


 

TallennaTallenna

© 2017 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Käyttöehdot | Etämyynnin ennakkotiedot | Hinnasto