Testamentin tiedoksiantaminen perunkirjoitustilaisuudessa

Olen kirjoittanut testamentin tiedoksiantamisesta aikaisemmin.  Tässä kirjoituksessa käyn vielä läpi perunkirjoitustilaisuudessa tapahtuvaa testamentin tiedoksiantamista tarkemmin.

Perintökaaren mukaan (PK 14:4.1) testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavasti ja heille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.

Alkuperäiseen vertaaminen

Alkuperäistä testamenttia ei ole tarpeen esittää, eikä laki sellaista edes edellytä. Toki aina, kun alkuperäinen on testamentinsaajan hallussa, on se hyvä tällöin esittää. Tärkeintä ja oleellisinta on kuitenkin nimenomaan oikeaksi todistetun jäljennöksen esittäminen. Ja tästä syystä testamenttijäljennöksen oikeellisuuden tulisi todistaa kaksi esteetöntä henkilöä, jotta perillinen voi olla mahdollisimman varma siitä, että kopio vastaa alkuperäistä.

Oikeaksi todistetun jäljennöksen saaminen on katsottu ehdottomaksi muotovaatimukseksi testamentin tiedoksiantamisessa myös muutamassa hovioikeuden tapauksessa (Vaasan hovioikeus S 15/1046 ja Turun hovioikeus S 95/1453).

Perunkirjoituskutsun liitteenä

Usein silloin, kun perunkirjoituksen uskottuna miehenä on juristi, lähetetään perunkirjoitustilaisuuden kutsun yhteydessä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista kaikille perillisille, leskelle ja myös testamentin toissijaissaajille. Tällöin tarkoituksena on lähinnä tiedonanto testamentin olemassaolosta ja sen sisällöstä, eikä sitä voida vielä katsoa lain mukaiseksi testamentin tiedoksiantamiseksi. Testamentin tosiasiallinen tiedoksisaaminen ei ole siis lain silmissä kuitenkaan pätevä testamentin tiedoksiantaminen.

Perunkirjoitustilaisuus

Itse perunkirjoitustilaisuudessa testamentin sisältö vielä luetaan ääneen ja testamentin sisällöstä ja ääneenlukemisesta otetaan myös maininta perukirjaan. Kukin osakas sitten allekirjoituksellaan vahvistaa näin tapahtuneen ja myös saaneen oikeaksi todistetun jäljennöksen tiedoksi. Tiedoksiantamisen voidaan tässä tapauksessa kiistatta katsoa tapahtuneen perunkirjoitustilaisuudessa.

Perillinen ei saavu perunkirjoitustilaisuuteen

Perunkirjoituskutsun yhteydessä lähetetyn oikeaksi todistetunkaan testamenttijäljennöksen lähettäminen ei vielä sellaisenaan riitä testamentin tiedoksiantamiseksi, jos perillinen ei saavu perunkirjoitustilaisuuteen. Tällöin testamentti tulee vielä erikseen ja todistetusti antaa tiedoksi ja tiedoksiantamisesta tulee tällöin saada jonkinlainen ilmoitus tai muu vahvistus (eri asia kuin testamentin hyväksymisilmoitus), josta voidaan päätellä ajankohta, jolloin testamentti on asianmukaisesti saatu tiedoksi.

Tässä on hyvä tiedostaa, että testamentin varsinainen tiedoksiantaminen on testamentinsaajan, ei perunkirjoituksen uskottujen miesten, pesänselvittäjän tai pesänjakajan tehtävä. Testamentinsaajan tulee siis varmistaa oikeutensa saantoon vastaamalla itse testamentin tiedoksiantamisen lainmukaisuudesta. Näin ollen uskottujen miesten tehtäviin ei myöskään kuulu testamentin hyväksymisilmoitusten lähettäminen kutsujen liitteenä, sillä tällöinhän uskottujen miesten esteellisyys on kyseenalainen!

Oikeaksi todistettua jäljennöstä ei ole lähetetty kutsun yhteydessä

Jos kutsun yhteydessä ei ole lähetetty oikeaksi todistettua jäljennöstä testamentista, mutta testamentin sisältö on luettu perunkirjoitustilaisuudessa ääneen ja maininta testamentin sisällöstä on otettu perukirjaan, ei tämä siltikään sellaisenaan riitä muotovaatimukset täyttäväksi tiedoksiantamiseksi. Testamentista tulee tästäkin huolimatta antaa perilliselle oikeaksi todistettu jäljennös.

Mihin tiedoksiantaminen vaikuttaa

Testamentin tiedoksiantamisen ajankohta vaikuttaa kuuden kuukauden moiteajan alkamiseen ja mahdollisen lakiosailmoituksen tekemiseen. Eli siitä päivästä kun on saanut testamentin tiedoksi, tulee kuuden kuukauden sisällä moittia testamenttia ja tehdä mahdollinen lakiosailmoitus testamentinsaajalle.

Jos testamentin hyväksymisilmoituksen ja lakiosailmoituksen jättää antamatta, on oikeutensa lakiosaan menettänyt ja testamentti on saanut lainvoiman. Tällöin edellytyksenä on ymmärrettävästi muotovaatimusten mukainen testamentin tiedoksiantaminen. Jos muotovaatimuksia ei ole noudatettu ja perillinen on tietoinen asian merkityksestä, voi kiusantekoon taipuvainen perillinen saada paljon harmia aikaiseksi vielä silloinkin, kun ollaan oltu siinä käsityksessä, että pesä on jaettu.

Lue lisää

Blogikirjoituksia aiheeseen liittyen

Palvelut ja tuotteet

Neuvontapalvelut

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen: Elämäsi tärkeimmät asiakirjat kuntoon

7 päivän haaste:

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen (sisältää ilmaisen mallipohjan mm. testamentista)

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close