1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Svahn Oy
Äyritie 16, 01510 Vantaa
www.svahn.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sanna Svahn
sanna.svahn@svahn.fi

3. Rekisterin nimi

Sähköpostirekisteri ja Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakasviestintä ja markkinointi. Sähköpostirekisteri perustuu asiakkaan omaan päätökseen siitä, haluaako hän tilata uutiskirjeen ja saada myös mahdollisia markkinointiviestejä. Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakastoimeksiantojen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden hoitaminen ja esteellisyyksien selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), sukupuoli, henkilötunnus;
  • asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi; sekä
  • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisteritietoja tai sähköpostirekisteritietoja ei luovuteta yleisesti taikka säännönmukaisesti kenellekään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturva on järjestetty toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

A. Manuaalinen aineisto

Ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Atk:lle talletetut tiedot tallentuvat palvelun järjestelmätoimittajan tarjoamalle suojatulle verkkopalvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.