Pesänjakajan hakeminen

Jos pesän osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen kuolinpesän jakamisesta tai kun pesään muusta syystä tarvitaan laajemmilla valtuuksilla toimiva pesänjakaja, voivat kuolinpesän osakkaat hakea pesään käräjäoikeuden määräämää pesänjakajaa. Hakemuksen voivat tehdä myös perintöosuuden luovutuksensaaja, legaatinsaaja (kun osakasasema myönnetty), joko pesän tai pesän osakkaan velkoja tai vainajan velkojen takaaja. Jos vainaja on ollut kuollessaan naimisissa, tulee ensin toimittaa ositus. Koska avio-oikeuden nojalla leski säilyy osakkaana ositukseen saakka, voi näin ollen myös leski hakea pesänjakajaa. Pesänjakajaa tulee tällöin hakea myös ositusta varten.

Pesänjakajan määrää vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeus, jonne lähetetään hakemus pesänjakajan määräämisestä. Hakemuksen voi lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset perukirjasta ja mahdollisesta testamentista tai perintöosuuden luovutus-asiakirjasta. Liitteenä tulee olla myös osakasluettelo, joka yleisesti ilmenee perukirjasta. Hakemuksen liitteeksi tulee ottaa myös pesänjakajaksi ehdotetun suostumus.

Hakemuksessa tulee yksilöidä mitä tehtävää varten ehdotettu henkilö määrätään. Ehdotettu toimii usein sekä pesänselvittäjänä että pesänjakajana, riippuen pesän tilasta ja yksityiskohdista.

Hakemuksen voi tehdä yksikin osakas, mutta jos liitteenä ei ole valtakirjaa muilta osakkailta tai hakemusta ei ole tehty yhteisesti, varataan muille osakkaille tilaisuus lausua mielipiteensä kyseisen pesänjakajan määräämisestä. Näin varmistutaan, että muut osakkaat saavat ilmaista kantansa jakajaksi ehdotetun ammattitaidosta ja puolueettomuudesta.

Pesänjakajaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö. Yleisesti tämä on tarkoittanut lainoppinutta henkilöä, jolla on tehtävään kuuluvaa kokemusta. Useimmiten tehtävään haetaan ja määrätään asianajaja, sillä asianajajien toiminta on säännellympää kuin muiden lakimiesten. Myös muu kuin lainoppinut henkilö käy, jos kaikki asiaan suostuvat. Pesänjakajaksi määrättävä ei saa olla esteellinen eikä tehtävään voida määrätä sellaista henkilöä, joka on toiminut jonkun osakkaan neuvonantajana.

Tuomioistuin sitten harkitsee, onko ehdotettu henkilö sopiva tehtävään ja kykeneekö tämä toimimaan tehtävässään puolueettomasti. Mikäli joku pesän osakkaista vastustaa tietyn henkilön määräämistä vedoten tämän esteellisyyteen, tulee tällaisen pesän osakkaan tällöin osoittaa väitteensä toteen.

Jos osakkaat ovat hakeneet eri henkilöitä pesänjakajan tehtävään, vertailee tuomioistuin päätöstä tehdessään mm. jakajaehdokkaiden kokemusta, neutraalisuutta, ketä ehdotettu ensin ja ketä enemmistö (suurin osuus jäämistöstä tulossa tai pääluvun mukaan enemmistö) on ehdottanut. Tärkeintä on kokonaisarviointi, eli kun kaikki asianhaarat huomioidaan, valitsee tuomioistuin juuri kyseiseen tehtävään parhaiten sopivan ehdokkaan.

Pesänjakajan hakemisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa ensisijaisesti hakija tai hakijat. Silloin kun pesänjakajan hakeminen on ollut ainoa keino saada pesä jaetuksi tai kun pesään on muusta syystä haettava pesänjakajaa, voi hakemisesta aiheutuneet kustannukset vaatia pesästä maksettaviksi. Tätä tulee nimenomaisesti vaatia ja asiasta loppupeleissä päättää pesänjakaja.

Pesänjakokustannuksista vastaa kuolinpesä riippumatta siitä, kuka pesänjakajaa on hakenut. Lasku osoitetaan kuolinpesälle. Osakkaat eivät siis henkilökohtaisesti vastaa palkkion suorittamisesta, jolleivät osakkaat sitten ole toisin sopineet siitä, kuka palkkiosta vastaa. Legaatinsaaja ei vastaa palkkiosta.

Jos joku osakas on vaatinut ylimääräisiä tai erityisiä toimenpiteitä maksetaan tällaiset kustannukset ensisijaisesti kuolinpesästä. Jos muut osakkaat kuitenkin ovat toimenpidettä vastustaneet, voidaan toimenpidettä vaatinut osakas velvoittaa henkilökohtaisesti vastaamaan kyseisistä kustannuksista.

Pesänjakajan palkkion suuruuteen vaikuttaa pesän laajuus, jakokokousten määrä, osakkaiden riitaisuus sekä tehtävästä aiheutuneet työt. Palkkion päälle tulevat useimmiten lisäksi aiheutuneet kustannukset, kuten matka-, puhelin- ja kopiointikulut. Palkkio vaihtelee siis hyvinkin suuresti kustakin tapauksesta riippuen, alimmillaan hyvin yksinkertaisissa ja sovinnollisissa pesissä n. 4000 euroa, riitaisissa ja laajoissa pesissä helposti yli 10 000 euroa.

Lue lisää

7 päivän haaste:

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen (sisältää ilmaisen mallipohjan mm. testamentista)

Tarkempaa tietoa löydät alla olevien linkkien kautta

Blogikirjoituksia perintöasioihin liittyen 

Neuvontapalvelut

Ilmainen tarkistuslista - kuolinpesän selvitys ja jako

Lisää oikealle tietosi ja lähetämme sinulle ilmaisen tarkistuslistan pesänselvitystä ja perinnönjakoa varten. Lisäksi saat muuta hyödyllistä tietoa avuksesi.

Lähettämällä yhteystietosi saat myös muuta hyödyllistä tietoa avuksesi. Voit poistua listalta koska tahansa. Powered by ConvertKit

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close