Pesänselvittäjänä ja/tai pesänjakajajana toimiminen

Mikäli haluat, että Sanna Svahn määrätään pesänselvittäjäksi ja/tai pesänjakajaksi kuolinpesään, jossa olet oikeudenomistajana, täytä ensin alla oleva lomake suostumusta varten. Suostumus tulee liittää mukaan käräjäoikeudelle lähetettävään hakemukseen. Huomioithan, ettei käräjäoikeus käsittele asiaa ennen kuin suostumus on toimitettu heille.

Saat jatko-ohjeet lomakkeen täytettyäsi.

VAIHEET

1. Valitse asianajaja

2. Pyydä suostumusta

3. Lähetä hakemus

PYYDÄ SUOSTUMUSTA TEHTÄVÄÄN

Avaa / sulje ohjeet
plus- / miinus-merkistä

 • Vainajan tiedot ja siviilisääty

  Vainajan tiedot

  Ilmoita vainajan koko nimi, syntymäaika, kuolinpäivä ja viimeinen asuinpaikkakunta.

  Vainajan siviilisääty

  Vainajan siviilisäätyä kysytään, koska perintöosuuksien määrittämistä varten tulee ensin määrittää lesken tai entisen puolison avio-oikeus. Jos avioliitto on päättynyt avioeroon tai ositus on jäänyt tekemättä, on pesänjakajahakemuksessa hyvä hakea sama henkilö myös toimittamaan ositus. Suostumuksessa tulee tällöin huomioida myös puolison tiedot.

 • Puolison tiedot

  Lesken tiedot

  Myös lesken tai edellisen puolison tiedot tulee ilmoittaa, jos vainaja on kuollut naimissa ollessaan tai ositus on toimittamatta edellisestä avioliitosta.

  Pesänjakajan hakeminen myös ositusta varten

  Valitse vaihtoehto kyllä, jos pesänjakajaa haetaan myös ositusta varten. Valitse tämä vaihtoehto myös, jos et tiedä tarvitaanko pesänjakajaa myös ositusta varten. Varsinaista pesänjakajahakemusta varten voit selvittää asian joltakin toiselta juristilta, mutta suostumusta varten kannattaa varmuuden vuoksi ilmoittaa myös puolison tiedot.

  Mikäli puolisoilla on ollut avio-oikeus (edes osittain) toistensa omaisuuteen ja ositus on toimittamatta johtuen joko siitä, että avioliitto päättyi vainajan kuolemaan tai se on muusta syystä toimittamatta, kannattaa pesänjakajaa hakea myös ositusta varten.

  Mikäli pesänjakajaa ei haeta ositusta varten, saattaa perinnönjaon toimittaminen olla mahdotonta, sillä ensin tulee määrittää vainajan omaisuudesta tai vainajalle kuuluva avio-osuus ja vasta sen jälkeen voidaan määrittää perintöosuudet.

  Avio-osuus voi siis myös joko vähentää tai lisätä perintöosuuksia.

 • Omaisuuden ja oikeudenomistajien tiedot

  Perunkirjoitus

  Mikäli perunkirjoitus on toimitettu, valitse vaihtoehto kyllä. Liitä tällöin perukirja myös tämän lomakkeen liitteeksi lomakkeen lopussa olevasta Liitteet-kohdasta.

  Mikäli perunkirjoitusta EI ole toimitettu, kannattaa pyytää suostumus myös pesänselvittäjän roolia varten ja laatia hakemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävää varten.

  Haetaanko myös pesänselvittäjää?

  Pesänselvittäjän tehtäviin kuuluu pääasiassa pesän varojen ja velkojen selvittäminen ja omaisuuden muu hallinnointi. Myös perunkirjoituksen toimittaminen voi kuulua pesänselvittäjän tehtäviin, jos sellaista ei ole vielä toimitettu.

  Pesänselvittäjäksi kannattaa usein kustannus- ja käytännön syistä valita sama henkilö, joka toimii myös pesänjakajana.

  Valitse vaihtoehto kyllä, jos haluat suostumuksen myös pesänselvittäjän tehtävää varten.

  Mikäli olet epävarma tarvitaanko pesänselvittäjää, voit pyytää suostumuksen, mutta varsinaista käräjäoikeuden hakemusta varten kannattaa kysyä neuvoa joltakin toiselta juristilta. Me emme voi neuvoa tässä asiassa vaarantamatta esteellisyyttämme.

  Vainajan omaisuuden säästö

  Kirjaa tähän joko karkea arvio koko omaisuuden arvosta tai perukirjassa olevan koko omaisuuden säästön määrä (verotettava osuus).

  Kiinteän omaisuuden tai asunto-osakkeiden osuus

  Mikäli omaisuuteen on kuulunut kiinteää omaisuutta (omakotitalo, mökki, maapohja, tms) tai asunto-osakkeita, valitse vaihtoehto kyllä ja kirjaa tämän omaisuuden karkea arvo. Arvot voivat olla riitaiset, mutta karkea arvo tai mahdollinen hinta-haarukka riittää tässä vaiheessa. Tämä tieto on vain meille. Älä siis kommentoi asiaa sen tarkemmin. Pyydämme varsinaiset kommentit ja vaatimukset vasta, kun määräys on saatu käräjäoikeudesta.

  Ulkomailla oleva omaisuus

  Valitse kyllä, mikäli tiedät, että vainajalla on omaisuutta ulkomailla. Kirjaa myös missä maassa omaisuutta on.

  Oikeudenomistajien tiedot

  Kirjaa tähän kaikkien pesän osakkaiden ja testamentinsaajien tiedot, eli nimet ja henkilötunnukset / syntymäajat. Nämä tiedot löytyvät joko perukirjasta tai perunkirjoitusta varten tilatusta sukuselvityksestä.

  Mikäli oikeudenomistajia on paljon, voit kirjata tähän Tiedot löytyvät liitteenä olevasta perukirjasta ja liittää sitten perukirja liitteeksi.

  Muista lisätä myös omat tietosi.

 • Suostumuksen tilaajan tiedot

  Lisää tähän suostumuksen tilaajan yhteystiedot ja miten haluat suostumuksen toimitettavan.