PESÄNJAKAJAHAKEMUS PERINNÖNJAKOA VARTEN

Täytä alle hakemukseen tulevat tiedot.
Valmis asiakirja toimitetaan heti sähköpostiisi.

Avaa ja sulje - + -merkeistä

 • Vainajan tiedot

  Kirjaa ensin vainajasta kaikki pyydetyt tiedot.

  Viimeinen asuinkunta tarvitaan toimivaltaisen tuomioistuimen varmistamista varten.

  Kuolinpäivä varmistaa sen, että perinnönjako ylipäätänsä voidaan suorittaa. Ennen kuolemaa ei pesänjakajaa voida hakea.

 • Hakijan tiedot

  Tätä hakemusta varten voi vain yksi henkilö hakea pesänjakajaa, jolloin muita pesän osakkaita kuullaan käräjäoikeuden toimesta.

 • Kuultavat oikeudenomistajat

  Kirjaa tähän kaikkien pesän osakkaiden (oikeudenomistajien) tiedot.
  Heille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja antaa vastauksensa hakemuksesta ja haettavasta henkilöstä. Kuultavista tulee kirjata koko nimi, henkilötunnus/syntymäaika ja osoite.

 • Muut tiedot

  Mitä hakemus koskee

  Ilmoita tässä haetko pelkkä pesänselvittäjää, pelkkää pesänjakajaa (pesä on jo jakokelpoinen, eli kaikki varat ja velat selvitetty, perunkirjoitus on toimitettu, laskut ja maksut maksettu) vai sekä pesänselvittäjää että pesänjakajaa.

  Jäämistöositus

  Mikäli ositus on toimittamatta, lisää myös lesken tai edellisen puolison tiedot. Huomioithan, ettei perinnönjakoa voi suorittaa, ennen kuin ositus on suoritettu.

  Pesänjakajaksi ehdotetun tiedot

  Lisää tähän pesänjakajaksi hakemasi henkilön tiedot. Muistathan myös pyytää suostumusta ennakkoon kyseiseltä henkilöltä.

  Liitteet

  Hakemuksen liitteenä tulee olla pesänjakajaksi haettavan suostumus ja selvitys oikeudenomistajista (joita kuullaan). Oikeudenomistajat selviävät parhaiten perukirjasta, jos sellainen on laadittu. Myös testamentti tulee liittää hakemukseen, jos sellainen on laadittu.

  Jäljennökset liitteeksi otettavista asiakirjoista riittävät käräjäoikeudelle.