Yleistä

Vanhemmilla on velvollisuus alaikäisen lapsen elättämiseen, mikä kattaa lapsen tarpeelliset elinkustannukset ja muut kulut kuten harrastukset, hoidon ja koulutuksen.

Elatusavun määrä määräytyy lapsen elatuksen tarpeen mukaan, ei vanhempien tulojen mukaan.

Lapsen elatuksen tarpeeseen vaikuttavat lapsen ikä, erikoisharrastukset, erityiset sairaudenhoitokustannukset ja myös osuus lähivanhemman asuinkustannuksista huomioidaan elatustarpeen suuruutta arvioitaessa.

Vanhemman osuus elatusmaksun, eli lapsen elatuksen tarpeen määrästä määräytyy vanhempien keskinäisen elatuskyvyn mukaan. Tähän elatuskykyyn vaikuttavat vanhempien tulot ja menot. Myös varallisuus voidaan huomioida elatuskykyä arvioitaessa. Varakkaampi ja parempituloisempi vanhempi maksaa sitten suuremman osuuden elatusmaksusta.

Elatusvelvollisuus liittyy nimenomaan vanhemmuuteen eikä huoltajuuteen. Jos vanhempi ei osallistu muuten lapsen elämään tai elatukseen, on hän tästäkin huolimatta elatusvelvollinen lasta kohtaan.

Elatusapu voidaan määrittää vanhempien keskinäisellä sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Jos elatusavusta ei päästä sovintoon, asia voidaan viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.


Varaa aikasi puhelinneuvontaan

Jos tarvitset neuvontaa omaan tapaukseesi, voit missä tahansa vaiheessa hyödyntää puhelinneuvontaa. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja lue lisää avautuvalta sivulta.

Varaa aika puhelinneuvontaan