OSITUKSEN ESISOPIMUS

Osituksen esisopimuksella voi sopia asioista tulevan avioeron varalle. Kun avioehtosopimuksella ei voi sopia omaisuuden jakamisesta avioerotilanteessa, käytetään tähän usein osituksen esisopimusta. Erityisesti suuremmista asioista, joista on neuvotteluiden jälkeen päästy yhteisymmärrykseen, voi olla hyvä sopia kirjallisesti jos haluaa varmistua puolison sitoutumisesta eron ehdoista sovittuihin asioihin.

Osituksen esisopimusta voi myös käyttää lopullisen osituksen pohjana. Mikäli sopimus laaditaan ennen avioeron vireille tuloa, tulee se vielä erikseen vahvistaa uusilla allekirjoituksilla. Mikäli sopimuksessa luetteloidaan myös molempien omaisuus, tulee sopimukseen ottaa myös kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Joka tapauksessa todistajien allekirjoitukset on hyvä ottaa sopimukseen, jotta sen voimassaolo on varmemmin jälkikäteen mahdollisissa riitatilanteissa osoitettavissa.

Sopimuksella voi sopia mistä tahansa eroon liittyvästä asiasta, myös avio-oikeuden poissulkemisesta. Jos avio-oikeutta rajoitetaan osituksen esisopimuksella, ei tällainen sopimus sido ulkopuolisia, vaan vain teitä keskenänne. Sopimusta voi olla hyvä käyttää silloin, kun haluatte sopia asioista, joista olette päässeet sopimukseen ja haluatte varmistua molempien sitoutumisesta sopimuksen ehtoihin.

HUOMIOITAVAA

  • Jos haluat laatia ositussopimuksen ennen kuin avioero on laitettu vireille, voi osituksen esisopimuksen vahvistaa lopulliseksi ositukseksi uusin allekirjoituksin sen jälkeen, kun avioero on laitettu vireille.
  • Sopimus sitoo vain teitä molempia, ei ulkopuolisia.

Lue lisää palveluista

Avioeropaketti

Neuvontapalvelut

Parisuhteeseen liittyviä blogikirjoituksia

7 päivän haaste:

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen

LATAA MALLIPOHJA


ETUSIVU


VARAA AIKA
MAKSULLISEEN
PUHELINNEUVONTAAN


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET