Miten voit varautua omaan kuolemaasi elinaikanasi?

Tässä kirjoituksessa ohjeistetaan miten voit ennalta suunnittelemalla tehdä oman kuolemasi jälkeiset käytännön järjestelyt helpommiksi läheisillesi ja miten voit varautua omaan kuolemaasi elinaikanasi.

Kuolema on aiheena hyvin arka, vaikka kukaan meistä ei pysty sitä välttämään. Jokaisen olisikin hyvä jossain kohtaa pysähtyä miettimään, että miten olet varautunut omaan kuolemaasi ja sitä johtavia tilanteita varten. Valmistautumalla pystyt myös helpottamaan läheisten taakkaa suuren surun keskellä, kun käytännön asioiden hoito olisi jo valmiiksi tehty heille helpoksi. Myös mahdollisia läheisten riitapaikkoja pystyy ratkomaan jo ennakolta siten, että perinnöstä riitelyltä vältyttäisiin. 

Luettelo ei varmasti ole tyhjentävä, mutta se on hyvä lähtökohta varautumiseen.

Mitä kaikkea sinun olisi siis hyvä ottaa huomioon? 

Asiakirjat, joilla voi vaikuttaa kuoleman jälkeiseen aikaan:

1. Testamentti

Testamentilla voit määrätä omaisuutesi jaosta kuolemasi jälkeen. Kun testamentti on tehty oikein ja omaisuuden jaosta on jo valmiiksi määrätty, vähenee tarve riidellä perinnöstä huomattavasti.

Testamentilla voit määrätä omaisuutesi jaosta vapaasti, kunhan huomioit, että määräyksistä huolimatta lapsillasi on lähes kaikissa tapauksissa oikeus lakiosaan, joka on puolet omaisuudestasi sen jälkeen, kun siitä on vähennetty velat.

Voit testamentilla määrätä paitsi siitä kuka saa omaisuutesi, myös siitä, mihin tarkoitukseen omaisuutta on käytettävä.

2. Huoltotestamentti

Mikäli sinulla on huollettavana alaikäisiä lapsia, voit tehdä oman kuolemasi varalta heidän huoltoaan koskevan testamentin. Huoltotestamentin määräykset eivät ole viranomaisia sitovia, mutta se on vahva osoitus tahdostasi ja käsityksestäsi siitä, kenen huollossa lasten tulisi olla ja kenen luona asua. Voit siinä myös perustella miksi ehdottamasi ratkaisu olisi lapsille paras.

3. Elinluovutustahto

Elinluovutustahdolla määräät siitä, että saako elimiäsi ja kudoksiasi käyttää kuoleman jälkeen toisten henkilöiden hoitoon. Pääsääntönä lain mukaan on, että elimiä ja kudoksia voidaan käyttää muiden henkilöiden hoitoon.

Elinluovutustahdon voi tallettaa terveydenhuollon Kanta-palvelun Omakantaan internetiin.

4. Hautaustestamentti

Monet hautaustoimistot tarjoavat palvelua, jossa henkilö voi käydä suunnittelemassa hautajaisensa ennakkoon. Voit säästää läheistesi vaivaa laatimalla hautaustestamentin, jossa määräät siitä, miten hautausjärjestelyistä, kuten miten ja missä siunaus ja hautaus tapahtuvat, tulee huolehtia. Voit myös laatia yksityiskohtaisemman suunnitelman, jossa määräät siitä, mitä vaatteita sinulle puetaan, mitä musiikkia soitetaan ja kenet kutsutaan paikalle.  

Muita toimia, joihin voi ryhtyä oman kuoleman varalta:

1. Sähköiset palvelut sekä sosiaalisen median tilit 

Sosiaalisen median ja muiden digitaalisten palveluiden tarjoajilla on omat tapansa sulkea käyttäjien tilit. Joissakin palveluissa tilin poisto pitää pyytää erikseen käyttäjän kuoltua. Tilin poistoon vaaditaan usein vainajan sekä omaisen tiedot. Kuoleman pystyy todistamaan esimerkiksi kuolintodistuksella. 

Tässä esimerkkejä muutamien sähköisten palvelujen käytännöistä:

 • Facebookissa voi nimetä tilille perintöyhteyshenkilön
 • Google-tililtä löytyy käyttämättömyyden hallinta-asetus. Sitä kautta voit antaa läheisillesi oikeuden päästä Google tilillesi 
 • Veikkaus saa tiedon kuolemasta väestörekisterikeskukselta ja vainajan pelitilillä olevat varat ohjataan kuoleman jälkeen automaattisesti vainajan tilille

Testamentilla voit määrätä myös digitaalisesta jäämistöstäsi. Monilla esimerkiksi valokuvat ovat enää tallennettuna vain pilvipalveluun. Helpottaaksesi omaa työtäsi ja tulevaisuudessa perillisten asemaa, voit ottaa käyttöösi salasanojen hallintaohjelman (esim. LastPass), jolloin riittää, kun testamenttaat yhden salasanan omaisille.

2. Aiemmat avioliitot ja osakkuudet kuolinpesissä

Mikäli olet ollut naimisissa, mutta eronnut, on välillänne toivottavasti tehty ositus tai muuten kirjallisesti sovittu omaisuuden jaosta. Edellisellä puolisolla on oikeus esittää vaatimus osituksesta siihen asti, kunnes ositus on tehty. Ositusvaade ei vanhene. Entinen puoliso on siten kuolinpesän osakas, jos ositusta ei ole tehty ja ositus on tehtävä ennen kuin perintö sinun jälkeesi voidaan jakaa. Ositus olisi siis hyvä hoitaa loppuun elossaoloaikana.

Mikäli olet osakkaana jossain kuolinpesässä, kannattaa miettiä, mistä syystä kuolinpesä on edelleen jakamatta. Kuolinpesän omaisuus on jaettava osakkaille, jos yksikin kuolinpesän osakkaista sitä vaatii. Sisäkkäiset kuolinpesät aiheuttavat paljon hankaluuksia osakkaille ja monimutkaistavat usein tarpeettomasti asioita. Kuolinpesien omaisuus olisikin hyvä jakaa heti, kun omaisuus on saatettu jakokuntoon.

3. Yrittäjän kuolema

Yrityksen asiat kannattaa suunnitella huolella kuoleman varalta erityisesti, jos yritystoimintaa on tarkoitus kuolemasi jälkeen jatkaa tai sinulla on työntekijöitä. Yrityksen siirtoa eteenpäin kannattaa tietysti alkaa valmistella hyvissä ajoin. Yhtiöjärjestyksellä, osakassopimuksella ja testamentilla pystyy ennakolta suunnittelemaan yrityksen jatkoa kuoleman jälkeen. Myös monilla vakuutusinstrumenteilla on mahdollista varautua oman kuoleman varalle.

Yrityksellä tulisi aina olla toimintasuunnitelma osakkaan kuoleman varalle ja myös yksinyrittäjän tulisi varautua omaan mahdolliseen kuolemaan.

4. Perheen toimeentulo

Perheen toimeentuloa on myös hyvä pohtia ennakolta. Perhe-eläkkeet turvaavat ainakin osittain avioliiton lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa. Perhe-eläkkeissä on kuitenkin avioitumisajankohtaan liittyviä rajoituksia, joihin on syytä kiinnittää huomiota.

Avoleskelle ei ole olemassa samanlaisia tukimuotoja eikä avoleskellä ole leskeä vastaavaa oikeutta tasinkoon, perintöön tai viimeisessä yhteisessä kodissa asumiseen. Avoliitossa olevien henkilöiden tulee siis erityisen tarkasti, esimerkiksi testamentilla, suunnitella miten puoliso tulee toimeen, jos toinen puolisoista kuolee.

5. Asiakirjojen järjestäminen

Viimeisenä neuvonamme ohjaamme sinua järjestämään edellä mainitut asiakirjat kansioon ja kertomaan kansion sijainnin läheiselle tai läheisille.

Laita samaan kansioon myös:

 • Tieto kaikesta varallisuudestasi (asunnot, kiinteistöt, osakkeet, puhelinosakkeet, tilit, osuuskaupan jäsenyydet, ajoneuvot, virtuaalivaluutat)
 • Tieto kaikista pankeista, joissa olet asiakkaana
 • Velkakirjat
 • Kuolinpesät, joissa olet osakkaana
 • Tieto vakuutuksista, erityisesti henkivakuutuksista
 • Voimassaolevat liittymäsopimukset, lehtitilaukset yms. jotka tulisi lopettaa
 • Tieto immateriaalioikeuksista, kuten tekijänoikeudet, mallioikeudet, patentit jne.
 • Avioeron jälkeen tehty osituskirja
 • Yrityksen omistamiseen liittyvät dokumentit
 • Kaikki muut asiakirjat, joita perilliset voivat tarvita perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai muuten asioidesi hoitoa varten

Muista myös:

1. Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja laaditaan niitä tilanteita varten, kun et elinaikanasi enää itse ole kykenevä hoitamaan omia asioitasi. Mikäli et ole tehnyt edunvalvontavaltuutusta ja et kykene enää huolehtimaan omista asioistasi, niin edunvalvojaksi määrätään virkaedunvalvoja tai tehtävään suostumuksen antanut muu henkilö.

Edunvalvontavaltakirjalla voit itse valita kenet valtuutat hoitamaan asioitasi, mitä asioita henkilö saa puolestasi hoitaa ja pitääkö hänen pitää kirjaa puolestasi tehdyistä asioista. Voit myös määrätä, että edunvalvojan tulee antaa perillisille kuoltuasi lopputili toimistaan ja sinun omaisuudestasi.

2. Hoitotahto

Hoitotahdolla voit määrätä tulevaa hoitoasi koskevat toiveet siltä varalta, että et pysty itse kertomaan toiveistasi hoitoa koskien. Voit toivoa tiettyjä toimenpiteitä tai kieltäytyä tietyistä toimenpiteistä. Hoitotahdolla helpotat omaisten ratkaisuja hoitotilanteessa ja vähennät heidän ahdistustaan.

Hoitotahdon voi tallettaa terveydenhuollon Kanta-palvelun Omakantaan internetiin. Siitä tulee kuitenkin kertoa myös hoitavalle lääkärille, sillä tieto ei välttämättä välity hoitohenkilökunnalle.

Omaan kuolemaan varautumista ei kannata jättää liian myöhäiseen hetkeen. Monia asiakirjoja ei esimerkiksi ole mahdollista laatia enää, jos ei pystytä osoittamaan, että asiakirjan allekirjoittaja pystyy ymmärtämään asiakirjan merkityksen. Samalla myös riitojen mahdollisuus lisääntyy, jos joku voi edes esittää väitteen oikeustoimikelpoisuuden puuttumisesta. 

Me Asianajotoimisto Svahnilla voimme auttaa sinua laatimaan yllä mainittuja asiakirjoja, voit myös tarkistuttaa itse laatimasi asiakirjat meillä. Varaa aika tästä. Kun asiakirjat on laadittu, niistä on hyvä myös kertoa henkilöille, joita ne koskevat.

Toivotamme kaikille pitkää ikää ja suunnitelmallista tulevaisuutta!

Lue lisää

7 päivän haaste:

Osallistu tästä ilmaiseen 7 päivän haasteeseen

(sisältää ilmaisen mallipohjan mm. testamentista)

Tarkempaa tietoa löydät alla olevien linkkien kautta

Blogikirjoituksia aiheesta

Neuvontapalvelut

Kirjoittanut: Lakimies Saara Ahotupa ja asianajoassistentti Susan Saarinen

Saara Ahotupa / Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Saaralla on vankka kokemus erityisesti lapsiasioista ja oikeudenkäynneistä.

Varaa aika Saara Ahotuvalle

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close