AVIOEHTOSOPIMUS

Mikä avioehtosopimus on?

Avioehtosopimus on sopimus, jolla sovitaan mihin toistensa omaisuuteen puolisoilla on avio-oikeus ja mihin ei ole. Kattavin ja yleisin sisältövaihtoehto on sopimus, jossa molemmilta puolisoilta on poissuljettu avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Molempien puolisoiden koko omaisuus on tällöin avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, johon toisella puolisolla ei ole mitään oikeutta.

Mitä avioehtosopimuksella voi sopia?

Avioehtosopimuksella edellä mainitun mukaisesti voi sopia avio-oikeuden ulottuvuudesta, eli siitä, mihin toistensa omaisuuteen puolisoilla on tai ei ole avio-oikeutta.

Avio-oikeus voidaan poissulkea joko koko omaisuudesta tai vain tietystä omaisuudesta, kuten perintönä tai lahjana saadusta omaisuudesta, ennen avioliittoa hankitusta omaisuudesta, yritysvarallisuudesta, kesämökistä, tai mistä tahansa muusta yksittäisestä omaisuuserästä.

Avio-oikeus voidaan poissulkea myös tuotoista ja sopimuksella voidaan myös sopia, että jonkin omaisuuden sijaan tullut omaisuus onkin avio-oikeuden alaista. Yleisesti ottaen tuotot pitää aina erikseen mainita, jollei kyse ole sitten koko omaisuuden poissulkevasta avioehdosta, ja sijaantullut omaisuus on automaattisesti samanluontoista kuin alkuperäinen omaisuus. Eli jos on avioehdolla poissulkenut toiselta puolisolta avio-oikeuden omistamaansa kesämökkiin, on hyvä miettiä haluaako poissulkea toisen puolison oikeuden myös mökistä mahdollisesti saatuihin vuokratuloihin tai mökin myynnistä saatuihin varoihin vai onko vain tärkeintä esimerkiksi säilyttää mökki suvussa mahdollisen avioeron sattuessa.

Laatiessasi asiakirjan sisältöä saat ohjeita aina kuhunkin kohtaan liittyen. Mikäli tarvitset vielä tarkempaa tietoa, voit turvautua puhelinneuvontaan.

HUOMIOITAVAA

  • Lähetä hakemus mihin tahansa maistraattiin.
  • Ota liitteeksi alkuperäinen sopimus ja kopio siitä.
  • Pyydä todistajiksi kaksi esteetöntä todistajaa ja allekirjoita sopimus puolisosi ja todistajien kanssa samanaikaisesti.
  • Avioehtosopimus tulee rekisteröidä ennen avioeron vireille laittamista.

SIIRRY LAATIMAAN ASIAKIRJAA


ETUSIVU


VARAA AIKA PUHELINNEUVONTAAN


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

OLEMME BETA – VAIHEESSA
Jos löydät bugin, kohtaat teknisiä ongelmia tai haluat esittää toiveen sisällön osalta, voit lähettää viestin klikkaamalla tätä punaista osaa.