Legaatinsaajalla tarkoitetaan sellaista testamentinsaajaa, jolle on testamentilla määrätty omistusoikeus tiettyyn esineeseen tai rahasummaan tai omaisuutta käyttö- tai tuotto-oikeudella.

Yleisesti ottaen legaatinsaaja ei ole osakas. Kuitenkin joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa tälle saattaa olla syytä antaa osakkaan asema osakkaalle kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Osakkaan oikeuksiin kuuluu mm. vainajan omaisuuden vallinta ja kanteen ajaminen pesän hyväksi. Osakkaalla on myös oikeus tulla asianmukaisesti kuulluksi pesänselvittäjän hallinnossa. Lisäksi tällä on oikeus mm. olla mukana jaossa, mitä legaatinsaajalla ilman osakasasemaa ei ole. Toisaalta, jos legaatinsaajalle myönnetään osakkuusasema, seuraa tästä myös velvollisuuksia. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimerkiksi omaisuuden hoitoon liittyvät velvollisuudet ja tiettyjä tahoja (mm. velkojia) vahingoittavista toimista pidättäytyminen.

Legaatinsaajan osakasasemaa arvioitaessa ensisijainen merkitys annetaan testamentintekijän tahdolle. Onko testamentintekijä tarkoittanut antaa saajalle paremmat oikeudet kuin tavalliselle legaatinsaajalle? Tämä voi ilmetä nimenomaisena mainintana testamentissa tai tarkoitus voidaan muodostaa testamenttia tulkitsemalla. Pelkkä raha- tai esine-etuuden määrääminen ei muodosta osakkuutta. Yhtenä arviointikriteerinä testamentintekijän tarkoitusta arvioitaessa voidaan myös pitää legaatinsaajan ja testamentintekijän suhteen läheisyyttä. Mitä läheisempi näiden suhde on ollut, sitä todennäköisemmin tekijän voidaan olettaa tarkoittaneen antaa saajalle osakasasema.

Jos tahtoa ei voida olettaa suoraan testamentista, voidaan harkita mikä tulee olemaan legaatinsaajan oikeuksien merkitys, jos tämä jätetään vaille osakasasemaa. Legaatinsaajalla on hyvin vähän oikeuksia ja nämäkin hyvin heikot perillisiä kohtaan.

Useimmiten osakasasema kuitenkin muodostuu legaattikohteen arvon tai määrän perusteella. Jos se on huomattava suhteessa pesän muuhun omaisuuteen, on legaatinsaajan taloudellinen intressi niin merkittävä, että osakkuusaseman myöntäminen on tarpeen. Legaatinsaaja saattaa olla esim. saamassa 100 000 euroa rahana koko jäämistön ollessa 120 000 euroa. Legaatti näin ollen muodostaa valtaosan pesän jäämistöstä, joten saajalla on vahva intressi osallistua kuolinpesän hallintoon ja näin varmistaa saantonsa säilyminen.

Legaatinsaajan osakasasema päättyy aina legaatin täyttämiseen eli siihen, kun hän saa testamentilla tälle tulevan omaisuuden itselleen.

Lue lisää

7 päivän haaste:

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen (sisältää ilmaisen mallipohjan mm. testamentista)

Tarkempaa tietoa löydät alla olevien linkkien kautta

Testamenttipaketti
OMA testamentti -kirja
Blogikirjoituksia testamentiin liittyen 

Blogikirjoituksia perintöön liittyen

Neuvontapalvelut

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close