Tämän verkkosivuston käyttäminen ei muodosta toimeksiantosuhdetta. Tämä verkkosivusto tarjoaa tietoa, ei lainopillista neuvoa. Asianajotoimisto Svahn Oy ei voi taata tai vakuuttaa, että tällä verkkosivustolla oleva tieto on ajantasaista tai oikeaa. Käyttämällä tai hyödyntämällä sivustolla olevaa tietoa, tekee lukija sen omalla riskillään.

Tällä sivustolla ei anneta neuvoa tai suosituksia yksittäistapauksiin tai lukijan oikeuksiin liittyen. Yritys tai asianajaja Sanna Svahn ei voi tällä sivustolla:

– Soveltaa lakia lukijan omaan tapaukseen.
– Tehdä johtopäätöksiä lukijan tapauksesta.
– Kertoa varmuudella mahdollisesta lopputuloksesta.
– Vastata yksittäisiin kysymyksiin.
– Tarkastaa lukijan laatimia asiakirjoja tai kommentoida niiden oikeellisuutta.
– Kommentoida lukijan yksittäistapausta, oikeuksia tai velvollisuuksia tai antaa muuta tähän liittyvää neuvoa.

Lainopillista neuvontaa varten lukijan tulee olla yhteydessä joko yritykseen toimeksiantosuhteen muodostamiseksi ja tarvittavien esteellisyysselvitysten tekemiseksi, tai muuhun lainoppineeseen neuvontantajaan. Pelkkä lomakkeen tai sähköpostin lähettäminen ei vielä muodosta toimeksiantosuhdetta, vaan toimeksiantosuhde muodostuu vasta toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisella osapuolten toimesta tai toimeksiantovahvistuksen lähettämisellä yrityksen/Svahnin toimesta.

Tältä sivustolta ladattujen asiakirjamallien soveltuvuus omaan tapaukseen saattaa edellyttää konsultaatiota lainoppineen neuvontantajan kanssa ennen niiden allekirjoittamista.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa lukija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat:

– Valitusta ei voi tehdä tai kannetta ei voi nostaa yritystä tai Svahnia vastaan siitä, että tällä sivustolla ilmenevien tietojen käyttämisestä tai hyödyntämisestä on aiheutunut haittaa.
– Tämän sivuston käyttäminen ei muodosta toimeksiantosuhdetta tai muuta edustusta lukijan ja yrityksen tai Svahnin välillä.
– Sivuston käyttö edellyttää Suomen lakien noudattamista.