Palveluntarjoaja:
Asianajotoimisto Svahn Oy
Postiosoite: Äyritie 16, 01510 Vantaa
Puhelin: 040 767 4877
Y-tunnus: 2442730-8
Arvonlisäverotunniste: FI24427308

Vastuullinen asianajaja:
Sanna Svahn

Maksuehdot:

– Etänä hoidettavissa toimeksiannoissa, asiakirjatilauksissa ja muissa tuotteissa ja palveluissa edellytetään aina maksun suorittamista ennakkoon tilatun tuotteen tai palvelun toimituksen edellytyksenä. Hinnasto löytyy täältä.
– Maksuehto muissa palveluissa on 14 päivää tilauksesta.
– Pitkäkestoisissa toimeksiannoissa laskutus tapahtuu kuukausittain.
– Tilausvahvistus etätoimeksiannoissa toimitetaan laskun tai kuitin toimittamisen yhteydessä.
– Mikäli palveluntarjoaja on jostain syystä estynyt ottamasta toimeksiantoa vastaan palautetaan ennakkoon maksettu suoritus lyhentymättömänä ja niin pian kuin se on mahdollista takaisin asiakkaan pankkitilille.

Toimitusaika:

Asiakirjatilaukset:
Tilattu asiakirja toimitetaan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen muutaman arkipäivän sisällä siitä, kun tilaaja on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot asiakirjan laatimista varten palveluntarjoajalle. Asiakirjoihin ei sisälly todistaminen, jollei palvelu koske toimistolla tapahtuvaa toimeksiantoa.

Neuvontapalvelut:
Kertaluontoiset neuvontapalvelut varataan ajanvarauksen kautta. Palvelu kestää asiakkaan valitseman ajan verran.

Muut toimeksiannot:
Palvelu aloitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.

Kuluttajan peruuttamisoikeus:

1. Kuluttajasuojalain 6 luvun 12 §:n mukainen peruuttamisoikeus on voimassa 14 päivää tilauksen vahvistamisesta tavanomaisissa palveluissa. Maksamalla tilauksen ennen peruuttamisajan päättymistä, hyväksyy tilaaja palvelun aloittamisen peruuttamisajalla.
Pakettipalveluiden peruutusaika on 30 päivää ensimmäisestä maksusta ja peruutusilmoitus tulee toimittaa tuon ajan sisällä.
2. Jos tilaaja peruuttaa sopimuksen asianmukaisesti ja 14 päivän peruuttamisajan sisällä, tältä saa kuluttajasuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan vaatia korvausta sellaisesta palvelusta, jonka palveluntarjoaja on sopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut ennen peruuttamista. Korvauksena käytetään tuntiveloitusta 250 euroa käytetyn ajan mukaan, vähintään aina 15 minuuttia. Tämä ei koske kursseja ja pakettipalveluita.
3. Mikäli peruuttaminen koskee ennakkoon maksettua toimistolla tapahtuvaa tapaamista ja peruuttaminen tehdään alle 48h ennen varattua tapaamisajankohtaa, pidätetään ennakkoon maksetusta summasta korvauksena 25 euroa.
4. Mikäli tilaus halutaan peruuttaa, tulee peruutusilmoitus tehdä Tilausvahvistus-viestissä saadun linkin kautta.

Oikeussuojakeinot:
– Toimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.
– Tilaajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä ja/tai palkkiosta Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.
Suomen Asianajajaliitto, PL 194, 00101 Helsinki.
Puhelin: 09-6866 120.
Sähköposti: info@asianajajaliitto.fi
– Tilaajalla on mahdollisuus myös tehdä valitus Kuluttajariitalautakuntaan.