Palveluntarjoaja:
Asianajotoimisto Svahn Oy
Käyntiosoite: Mannerheimintie 12 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Puhelin: 09-251 66 244
Y-tunnus: 2442730-8
Arvonlisäverotunniste: FI24427308

Vastuullinen asianajaja:
Sanna Svahn

Maksuehto ja tilausvahvistus:

– Etänä hoidettavissa toimeksiannoissa, asiakirjatilauksissa ja muissa tuotteissa ja palveluissa edellytetään aina maksun suorittamista ennakkoon tilatun tuotteen tai palvelun toimituksen edellytyksenä. Hinnasto löytyy täältä.
– Maksuehto muissa palveluissa on 7 päivää tilauksesta.
– Tilausvahvistus toimitetaan laskun tai kuitin toimittamisen yhteydessä.
– Mikäli palveluntarjoaja on jostain syystä estynyt ottamasta toimeksiantoa vastaan palautetaan ennakkoon maksettu suoritus lyhentymättömänä ja niin pian kuin se on mahdollista takaisin asiakkaan pankkitilille.

Toimitusaika:

Oikeudenkäynnit ja muut toimeksiannot:
Palvelu aloitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.

Asiakirjatilaukset:
Tilattu asiakirja toimitetaan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen muutaman arkipäivän sisällä siitä, kun tilaaja on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot asiakirjan laatimista varten palveluntarjoajalle. Asiakirjoihin ei sisälly todistaminen, jollei niin ole erikseen sovittu.

Neuvontapalvelut:
Neuvontapalvelut varataan ajanvarauksen kautta. Palvelu on kestoltaan asiakkaan joka kerta erikseen valitsemansa ajan verran.

Pakettipalvelut:
Palvelu on käytettävissä heti rekisteröitymisen jälkeen.
Pakettipalveluihin sisältyvien asiakirjojen laatimista varten tarvittavat tiedot tulee toimittaa ja kaikki palveluun sisältyvät puhelut tulee käydä läpi 30 päivän sisällä maksusta.

Kirjat:
Tilattu kirja postitetaan 1-2 arkipäivän sisällä maksusta tai maksun kirjautumisesta.

Kuluttajan peruuttamisoikeus:

1. Kuluttajasuojalain 6 luvun 12 §:n mukainen peruuttamisoikeus on voimassa 14 päivää tilauksen vahvistamisesta tavanomaisissa palveluissa. Maksamalla tilauksen ennen peruuttamisajan päättymistä, hyväksyy tilaaja palvelun aloittamisen peruuttamisajalla.
Pakettipalveluiden peruutusaika on 30 päivää ensimmäisestä maksusta ja peruutusilmoitus tulee toimittaa tuon ajan sisällä.
2. Jos tilaaja peruuttaa sopimuksen asianmukaisesti ja 14 päivän peruuttamisajan sisällä, tältä saa kuluttajasuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan vaatia korvausta sellaisesta palvelusta, jonka palveluntarjoaja on sopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut ennen peruuttamista. Korvauksena käytetään tuntiveloitusta 248 euroa käytetyn ajan mukaan, vähintään aina 15 minuuttia. Tämä ei koske kursseja ja pakettipalveluita.
3. Mikäli tilaus halutaan peruuttaa, tulee peruutusilmoitus tehdä liitteenä olevalla lomakkeella. Peruutuslomake lähetetään myös tilausvahvistuksen liitteenä.

Oikeussuojakeinot:
– Toimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.
– Tilaajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä ja/tai palkkiosta Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.
Suomen Asianajajaliitto, PL 194, 00101 Helsinki.
Puhelin: 09-6866 120.
Sähköposti: info@asianajajaliitto.fi
– Tilaajalla on mahdollisuus myös tehdä valitus Kuluttajariitalautakuntaan.