Elatuksen määrä ja vuoroasuminen 2.6.2023 lukien

Oikeusministeriö on julkaissut 2.6.2023 ohjeen (2023:24) vuoroasuvan lapsen elatuksen laskemisesta ”Elatusapu vuoroasumistilanteessa”, joka täydentää vuonna 2007 annettua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (2007:2).

Vuoroasuvan lapsen elatuksen määrittämisessä on turvauduttu tähän asti oikeuskäytäntöön ja erilaisiin menetelmiin yrittää huomioida kummankin vanhemman laajaa luonapitoa ja osallistumista lasten kuluihin. Selväksi oli jo tullut, että useinkaan oikeudenmukaisiin lopputuloksiin ei päästä pelkällä vuoden 2007 ohjeen mukaisilla laskutavoilla ja toivottavasti nyt uuden ohjeen myötä laskutavat saadaan yhteneväisemmiksi ja lopputulokset kohtuullisiksi kaikille osapuolille.

Luonteeltaan uusi ohje on suositus, mutta samoin kuin vuoden 2007 ohje, niin tämäkin ohjeistus tulee antamaan suuntaviivat ja määrittämään pohjan laskutavalle, jota lastenvalvojilla, oikeudessa ja elatusasioita hoitavien juristien luona käytetään.

Milloin lapsi vuoroasuu?

Lapsen asuminen on lähtökohtaisesti vuoroasumista, jos lapsi viettää lomat ja juhlapyhät mukaan lukien vähintään 40 % ajasta kummankin vanhemman luona. Tavallisesti vuoroasuminen kirjataan sopimukseen esim. seuraavalla tavalla: Lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona siten, että hänen virallinen osoitteensa on äidin/isän luona ja sen jälkeen määritetään vuoroasumisen tarkempi sisältö, kuten minä päivinä lapsi on kummankin vanhemman luona.

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan ja vuoroasuminen ei automaattisesti poista velvollisuutta maksaa elatusapua. Erityistä vuoroasumisessa on se, että kumpi tahansa vanhemmista voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua lapselle. Jos kyse ei ole vuoroasumisesta, niin elatusvelvollinen on etävanhempi.

Tiivistettynä ohjeen keskeiset kohdat

 1. Kummankin vanhemman elatuskyvyn laskemisessa huomioidaan osuus lapsen asumiskuluista. Osuus on puolet vuoden 2007 ohjeen osoittamasta määrästä/lapsi.
 2. Muu elatusvastuu vuoroasuvasta lapsesta on vahvistetun elatusavun määrä, puoliosuus yleisistä elinkustannuksista, tai puoliosuus yleisistä elinkustannuksista vähennettynä saatavalla elatusavulla tai tuella.
 3. Lapsen elatuksen tarpeen laskelmassa lapsen kulut jaetaan sille vanhemmalle, joka kulusta tosiasiassa maksaa
  a. Lapsen yleiset elinkustannukset jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi vanhemmille
  b. Osuus kummankin vanhemman asumiskuluista huomioidaan
  c. Lapsilisä huomioidaan sen vanhemman sarakkeessa, jolle lapsilisä maksetaan
 4. Elatustuen tarve määritetään vuoroasumisessa samalla periaatteella, kuin aiemminkin eli jos elatusta maksavan vanhemman elatuskyky on pienempi kuin täysimääräinen elatustuki, voidaan elatustuki vahvistaa maksettavaksi. Toisen vanhemman elatuskyvyllä ei ole merkitystä. Elatustukea voidaan maksaa vain sille vanhemmalle, jonka luona lapsi on virallisesti kirjoilla.

Elatusavun määrän laskeminen vuoroasuvalle lapselle

Vanhempien elatuskyky

Vanhempien elatuskyky lasketaan hyvin pitkälle vuoden 2007 ohjeen mukaisesti poikkeuksina seuraavat kohdat:

 1. Kummallekin vanhemmalle huomioidaan laskelmaan osuus lapsen asumiskustannuksista. Vuoroasuvan lapsen asumiskustannukset ovat puolet vuoden 2007 ohjeen mukaisista asumiskuluista.
 2. Jos vanhemman muu elatusvastuu kohdistuu vuoroasuvaan lapseen, on määrä vahvistetun elatusavun määrä tai jos elatusapua ei ole vahvistettu, niin puolet lapsen yleisten kustannusten määrästä. Jos vanhempi saa elatusapua tai -tukea vuoroasuvasta lapsesta, vähennetään tämä määrä lapsen yleisistä elinkustannuksista, Jos summasta tulee negatiivinen, merkitään määräksi 0 €.
 3. Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat vähäistä suuremmat kuljetus- ja matkakustannukset voidaan ottaa huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka kustannuksista vastaa.

Laskelma näyttää kummankin vanhemman kohdalla esimerkiksi tältä:

– Ansiotulot/kk + x €
– Pääomatulot/kk + x €
– Huomioitavat sosiaalietuudet + x €
– Lapsilisän yksinhuoltajakorotus + x €
– Vähennetään yleiset elinkustannukset – x €
– Vähennetään asumiskulut – x €
o Vuokra/vastike ja asuntolainamenot
(hoito ja rahoitusvastike, asuntolainan korot ja lyhennykset)
o Vesi
o Sähkö
o Muut asumiskustannukset
(mm. sauna, kotivakuutus, jätehuolto, tienhoito, kiinteistövero)
– Huomioidaan asumistuki + x €
– Huomioidaan lapsen osuus asumiskuluista + x €
– Vähennetään erityiset sairaudenhoitokulut – x €
– Vähennetään työmatkakustannukset – x €
– Vähennetään opintolainamenot – x €
– Vähennetään muu elatusvastuu – x €
– Vähennetään matkakulut tapaamisesta – x €
Vanhemman elatuskyky x €

Lapsen elatuksen tarve

Vuoroasuvan lapsen elatuksen tarvetta koskevassa laskelmassa katsotaan, miten kulut jakautuvat vanhempien välillä tällä hetkellä ja pitääkö sen lisäksi suorittaa elatusapua. Seuraavat seikat tulee huomioitavaksi vuoroasuvan lapsen kohdalla:

1. Yleiset elinkustannukset 
Lapsen (ja vanhemman) yleiset elinkustannukset (ravinto, vaatteet ja jalkineet, henkilökohtainen hygienia, puhelimesta ja tietokoneesta sekä niiden käytöstä aiheutuvat kulut, taskuraha sekä tavanomainen virkistys- ja harrastustoiminta) ovat vuosittain määritettävä taulukkoarvo, jonka voi tarkastaa oheisesta linkistä. Vuoroasuvan lapsen yleiset elinkustannukset jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi vanhemmille. Jos kuitenkin toinen vanhemmista vastaa tosiasiassa suuremmasta määrästä yleisiä elinkustannuksia, niin jako voidaan tehdä muullakin tavalla.

2. Lapsen osuus asumiskustannuksista
Osuus kummankin vanhemman asumiskustannuksista huomioidaan lapsen elatuksen tarpeen määrittämisessä sen vanhemman maksamina, joka kuluista vastaa.

3. Muut erityiset kustannukset
Muut erityiset kustannukset huomioidaan laskelmassa sen vanhemman maksamina, joka kuluista vastaa.

4. Lapsilisä
Lapsilisä voidaan maksaa kummalle tahansa vanhemmalle. Lapsilisä huomioidaan lapsen elatuksen tarvetta laskettaessa sen vanhemman puolella laskelmassa, joka lapsilisän saa.

Lapsen elatuksen tarpeen laskelmassa huomioidaan alla mainitut kulut.
Laskelmaan tehdään kaksi saraketta, yksi kummallekin vanhemmalle. Kulu merkitään sen vanhemman sarakkeeseen, joka kulun tosiasiassa maksaa. Jos kulu maksetaan yhdessä, merkitään kummallekin vanhemmalle hänen osuutensa kulusta. Yleiset elinkustannukset jaetaan 50/50 tai muulla tavalla riippuen siitä, miten yleiset kustannukset vanhempien kesken jakautuvat

Yleiset elinkustannukset, lähtökohta :50/50
Osuus vanhemman asumiskuluista
Päivähoito
Koululaiset aamu- ja iltapäiväkerho
Koulutuskustannukset
Harrastuksen kustannukset
Vakuutusmaksut
Erityiset terveydenhoitokustannukset
lapsilisä (Kela maksaa)
Yhteensä (erikseen kummankin vanhemman maksama osuus ja yhteensä lapsen koko elatuksen tarve)

Elatusavun määrä

Vanhempien tulee vastata lapsen elatuksesta kykynsä mukaan eli vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta elatuskykyjensä suhteessa. Siten, jos toisen vanhemman elatuskyky on esimerkiksi 500 € ja toisen 1 500 €, vastaa ensin mainittu vanhempi elatuksen määrästä 25 % osuudella ja toinen vanhempi 75 % osuudella. Tämän jälkeen katsotaan, jakautuuko lapsen elatuksen tarve jo vanhempien kesken elatuskykyjen suhteessa, vai tuleeko elatusta tasata maksamalla elatusapua. Tarkemmat laskukaavat ja esimerkkejä löytyvät oikeusministeriön ohjeen lopusta.

Lue lisää

Oikeusministeriön ohje: Elatusapu vuoroasumistilanteessa

Kirjoituksen laati Saara Ahotupa.

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close