Avioehtosopimuksen suunnittelu

Avioehtosopimuksen sisältö kannattaa aina miettiä hyvissä ajoin etukäteen ja käydä teidän molempien taustat, toiveet, tavoitteet, tiedossa olevat ja myös mahdolliset tulevat muutokset läpi. Näiden pohjalta on sitten selkeämpi laatia omaan tarkoitukseen sopiva avioehtosopimus.

Lopputulos saattaa olla jopa sama kuin mitä alkuun ajattelit, mutta perusteellisemmalla suunnittelulla ymmärrät mitä sopimuksesta seuraa ja että sopimuksen sisältö varmasti soveltuu omaan tarkoitukseesi ja vastaa omia toiveitasi. Tarvittaessa olet myös tietoinen muista tarvittavista asiakirjoista, joilla varmistat toivotun lopputuloksen ja kokonaisuuden.

Suunnittelun vaiheet

Avioehtosopimuksen suunnittelussa molempien puolisoiden taustat, toiveet, tavoitteet, tiedossa olevat ja mahdolliset tulevat muutokset tulisi huomioida.

Käykää kumpikin ensin tahollanne läpi oma tilanteenne sekä omat toiveenne ja tavoitteenne.

A) Oman tilanteen arviointi

1. Omaisuus ja tulot
Kirjaa karkeat arviot koko omaisuudestasi, veloistasi, tuloistasi ja menoistasi. Jos tulosi ovat epäsäännöllisiä, käytä vuositulojasi kuukausitasolle laskettuna. Tämän vaiheen tarkoituksena on avata puolisosi kanssa käytäviä keskusteluita mahdollisista tämän hetken tuloeroista ja onko tämä huomioitava avioehtosopimuksessa tai jollakin muulla asiakirjalla.

2. Tulevat muutokset
Seuraavaksi on hyvä pyrkiä hahmottamaan lähitulevaisuudessa tiedossa olevia, suunnitteilla olevia tai todennäköisiä muutoksia, miten ja missä määrin ne vaikuttavat omaan tapaukseen ja onko tällaiset tilanteet tarpeen turvata tai huomioida avioehtosopimuksella tai muulla sopimuksella.

Kannattaa erityisesti miettiä omia toivomuksiasi ja ajatuksiasi siitä, miten talousasiat hoidetaan, jos toinen teistä jää kotiin lasten kanssa, joutuu työttömäksi, palaa opiskelemaan tai perustaa yrityksen. Pärjäättekö taloudellisesti tällaisissa tilanteissa, vai pitääkö näitä tilanteita jotenkin ennakoida säästöillä tai muutoin? Samassa yhteydessä on hyvä keskustella siitä, kuinka pitkäksi aikaa lasten kanssa on tarkoitus jäädä pois työelämästä ja vaikuttavatko tähän kestoon taloudelliset tekijät vai lasten kasvatukselliset syyt.

Jos teidän molempien on tarkoituksena tällaisessa tilanteessa osallistua rahallisesti yhtä suurin osuuksin perheen taloudenhoitoon, on tärkeä harkita mitä varoja vähävaraisempi tähän käyttää. Varovaisuutta suositellaan silloin, kun joudutaan turvautumaan sellaiseen omaisuuteen, josta on avio-oikeus poissuljettu. Tämä koskee lähinnä omaisuuden hankkimista, lainan lyhentämistä ja remontteja. Nämä tilanteet on kuitenkin tärkeä huomioida, jotta vältytään turhilta korvausvaatimuksilta mahdollisessa erossa. Tässä vaiheessa on hyvä myös miettiä onko jossain vaiheessa odotettavissa perintöä tai lahjaa joltakin taholta, paljonko tällainen perintö olisi arvoltaan ja myös mahdolliset suuremmat hankinnat omiin nimiin ja onko näitä tarpeen huomioida avioehtosopimuksessa.

3. Tavoitteiden määrittäminen
Määritä ketä tai mitä haluat avioehtosopimuksella turvata, missä tilanteissa haluat poissulkea avio-oikeuden ja onko itselläsi jotain sellaista jo omistettua tai tulevaa omaisuutta, josta haluat ehdottomasti poissulkea avio-oikeuden.

4. Toiveet sisällön osalta
Nyt voit tarkemmin käydä läpi omia toiveitasi avioehtosopimuksen voimassaoloa ja ulottuvuutta koskien, esimerkiksi että avio-oikeus on voimassa vain avioero tilanteessa ja kattaa vain perintönä saamasi kesämökin.

Sopimukseen otettavan omaisuuden yksilöintitarpeen osalta voit miettiä ensinnäkin onko kyseinen omaisuuserä tunne- tai rahalliselta arvoltaan sellaista, joka olisi hyvä yksilöidä avioehtosopimuksessa. Jos vastaus on kyllä, niin onko se sellaista omaisuutta, jonka alkuperäistä hankkijaa, hankintahetkeä tai arvoa on jälkikäteen vaikea arvioida vai ovatko nämä asiat helposti jälkikäteen selvitettävissä. Näiltä pohjilta voit vielä uudestaan harkita riittääkö yleisempi erittely, kuten perinnöt ja lahjat, vai onko tarkempi yksilöinti ja jopa omaisuuden mahdollinen sopimuksen allekirjoitushetken arvostus tarpeen kirjata. Liika yksilöinti saattaa hankaloittaa aikanaan omaisuuden selvittämistä ja aiheuttaa näin turhia riitoja ja kustannuksia.

B) Keskustelu puolison kanssa

Kun olette kumpikin selvittäneet mitä sopimukselta ja sen sisällöltä itse haluatte, voitte sitten keskustella näistä keskenänne.

5. Molempien toiveiden vertailu
Tämän vaiheen tarkoituksena on, että vertailette yhdessä kirjaamianne toiveita ja asioita ja keskustelette niistä. Tarkoituksena ei ole herättää epäluottamusta tai eripuraa mikäli toinen ei halua olla täysin avoin raha-asioistaan. Tällöin kaiken poissulkeva tai avioeron kattava avioehto voi olla se paras vaihtoehto eikä asiasta tarvitse sen tarkemmin keskustella.

6. Sisällöstä sopiminen
Jos keskustelun avaaminen kohdassa 5 esitetyn mukaisesti ei tunnu luonnolliselta, voit vain kirjata lomakkeelle lopullisen sopimuksen sisällön.

Tavoitteena on kuitenkin laatia sellainen sopimus, joka vastaa molempien toiveita ja tarpeita, ei vain yhden puolison ja joka on juuri teidän omaan tilanteeseen sopiva. Lähtökohta on aina se, että sopimuksen laatimisesta ja sen sisällöstä on yhdessä sovittu. Näin vältytte myös tarpeettomilta riidoilta ja epäselvyyksiltä siitä, onko toista painostettu allekirjoittamaan sopimus tai oliko sisältö sellainen, jollaisen puolisosi olisi myös itse halunnut.

7. Todistajista sopiminen
Kirjatkaa vielä lopuksi ehdotukset sopiviksi todistajiksi. Kun olette päättäneet sopivista henkilöistä, varmistakaa kyseisiltä henkilöiltä suostumus tehtävään ja pyytäkää heistä sopimukselle kirjattavat tarvittavat tiedot (nimi, ammatti ja asuinpaikka).

8. Tarve muille asiakirjoille
Mikäli keskusteluissa ilmeni tarvetta myös muille mahdollisille asiakirjoille, kirjatkaa tällaiset asiat ylös ja myös muut tarvittavat tiedot niiden aikatauluun ja tekijään liittyen. Tällaisia muita asiakirjoja saattavat olla osituksen esisopimus, testamentti, elatussopimus tai edunvalvontavaltakirja.

Kun olet puolisosi kanssa saanut sovittua sopimuksen sisällöstä ja mitä haluatte huomioitavan siinä, voitte hyvillä mielin siirtyä sopimuksen laatimiseen.

Lisää tietoa täältä:

Tilaa avioehtosopimus täältä.

OMA avioehto -kirja

Blogikirjoituksia avioehtosopimuksesta

7 päivän haaste:

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen (sisältää ilmaisen mallipohjan mm. avioehtosopimuksesta)

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close