Avioehdon ja testamentin yhdistelmä

Avioehtosopimuksen ja testamentin yhdistelmää voidaan hyödyntää perintösuunnittelussa ja siten turvata tietyn omaisuuden säilyminen suvussa tai sellaisen siirtyminen tietylle saajalle. Lähtökohtana sisällölle on tällöin se, ketä tai mitä halutaan ensisijaisesti turvata. Tähän harkintaan vaikuttaa puolisoiden yhteiselon ja avioliiton kesto, ikäerot, varallisuuserot, millaiset välit leskellä ja perillisillä on ja millaiset välit on omiin perillisiin. Näiden tekijöiden pohjalta voi sitten miettiä omaan tarkoitukseensa sopivimman vaihtoehdon.

1) Lesken asemaa halutaan vahvistaa: Avioehtosopimus vain avioeron varalle ja testamentti leskelle.

Leski saa kuolintapauksessa voimassa olevan avio-oikeuden nojalla osakkuusaseman ensin kuolleen puolison pesään. Lesken oikeudet ovat siten vahvemmat kuin silloin, kun avio-oikeus on poissuljettu myös kuolintapauksessa, jolloin leski voi turvautua vain perintökaaren myötä tuleviin oikeuksiinsa. Jos avio-oikeuden lisäksi lesken asemaa vahvistetaan vielä omistus- tai hallintaoikeustestamentilla, saadaan varmistettua leskelle normaalia vahvempi asema.

Jos lesken ja ensin kuolleen puolison perillisten välit ovat kireät tai heidän välilleen on muusta syystä odotettavissa hankaluuksia, kuten tilanne esimerkiksi uusperheissä usein saattaa olla, korostuu lesken aseman vahvistamisen tärkeys entisestään. Tällöin täytyisi testamentin myötä huomioida myös ex-puolisoiden vaikutusvalta perinnönjaossa lastensa kautta. Uusperheeksi kutsutaan siis perhettä, johon kuuluvat puolisot, heidän yhteiset lapset ja lapsi tai lapsia aiemmasta parisuhteesta.

2) Omien perillisten asemaa halutaan vahvistaa: Avioehtosopimus ja tarvittaessa testamentti perillisille.

Jos puolisoilla on kaiken omaisuuden poissulkeva avioehtosopimus, ei leski saa osakkuusasemaa pesään ja molemmat puolisot voivat määrätä omaisuudestaan testamentilla ilman avio-oikeuden rajoituksia. Leski saa vain perintökaaren nojalla tulevat oikeudet. Testamentti ei ole tällöin välttämätön lasten aseman turvaamiseksi. Jos kuitenkin halutaan välttää mahdollisten entisten puolisoiden tai uusperheeseen kuuluvien ei-yhteisten lasten oikeudet erikoistilanteissa pesään, voi testamentilla sitten määrätä jaosta tarkemmin.

Tämä on usein hyvä yhdistelmä silloin, kun molemmilla puolisoilla on omaa varallisuutta ja erilliset perilliset, tai silloin, kun ollaan epävarmoja toteutuvatko omien perillisten oikeudet aikanaan toivotun mukaisina.

3) Ensin halutaan turvata lesken asema ja lesken kuoltua omien perillisten asema: Avioehtosopimus vain avioeron varalle ja testamentti.

Tämä on yleisin vaihtoehto ja tätä käytetään erityisesti silloin, kun kyse on yhteisistä perillisistä tai kun lesken ja perillisten välit muutoin ovat hyvät, mutta lesken asemaa on hyvä taloudellisesti tai verotuksellisesti vahvistaa tai osapuolet muusta syystä kokevat tämän vaihtoehdon tarpeelliseksi. Tällöin leski saa ensin avio-oikeuden nojalla mahdollisen tasingon ja lopun perintönä testamentilla. Rintaperillisille jää oikeus lakiosaansa, jota testamentin tekijä voi vielä halutessaan täydentää määräämällä testamentilla jäljellä oleva omaisuus rintaperillisille lesken kuoltua.

4) Ensin halutaan turvata lesken asema ja lesken kuoltua omien perillisten asema: Avioehto ja testamentti.

Tätä vaihtoehtoa käytetään erityisesti silloin, kun kyse on lapsettomasta pariskunnasta ja välit omiin perillisiin ovat huonot tai lesken perilliset ovat muusta syystä läheisemmät kuin omat perilliset.

Mikäli puoliso on perinyt lapsettomana kuolleen puolisonsa, ei ositusta voi toimittaa lesken eläessä vaan lesken jälkeen toimitetaan pesänjako, jossa ensin kuolleen puolison perilliset saavat osuutensa pesästä.

Kun avioehdolla ensin kuolleen puolison perillisten oikeus perintöön avio-oikeuden kautta on poistettu, ei heille tule mitään taloudellisia oikeuksia pesään. Heille ei myöskään tule perintöoikeutta pesään, kun jäämistö on testamentilla määrätty muulle taholle.

5) Tietyn omaisuuden turvaaminen: Avioehto ja tarvittaessa testamentti.

Avioehdolla poissuljettua omaisuutta ei huomioida osituksessa, vaan se siirtyy perintönä ensin kuolleen puolison perillisille. Jos halutaan tarkemmin määrätä kenelle perilliselle omaisuuden halutaan siirtyvän, voidaan toivetta tarkentaa testamentilla.

Tilaa valmiit asiakirjat alta

Avioehtosopimuksen ja testamentin yhdistelmä

Lue lisää palveluista

Oma avioehto opas

Neuvontapalvelut

Parisuhteeseen liittyviä blogikirjoituksia

Perintöasioihin liittyviä blogikirjoituksia

Testamenttiin liittyviä blogikirjoituksia

7 päivän haaste:

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen (sisältää ilmaisen mallipohjan mm. avioehtosopimuksesta)

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close