Avio-oikeuden poissulkeminen testamentilla

Avio-oikeuden poissulkemisella halutaan usein joko turvata omaisuuden säilyminen suvussa testamentinsaajan mahdollisessa erotilanteessa tai hänen kuollessaan.

Testamentilla poissuljettu avio-oikeus antaa myös merkittävän lisäturvan itse testamentinsaajalle erossa. 

Erityisesti testamentinsaajan ollessa jo naimisissa on tällä suuri merkitys saajan turvan kannalta avioerossa, sillä puolisoiden välisen avioehtosopimuksen sitovuus edellyttää aina molempien puolisoiden suostumusta. Testamentilla poissuljettuun avio-oikeuteen ei saajan puolison suostumuksella ole merkitystä.

Vaikka avio-oikeus olisi poissuljettu testamentilla, ei tämä estä testamentinsaajan aviopuolisoa perimästä lapsettomana kuollutta puolisoaan. Tästä syystä myös puolison perintöoikeus on hyvä poissulkea joko nimenomaisesti tai määrätä omaisuuden kohtalosta saajan kuollessa.

Tarkempaa tietoa testamentin sisällöstä ja omista oikeuksistaan kannattaa aina kysyä suoraan juristilta väärinymmärrysten ja virhearviointien välttämiseksi.

Kysy tarkempaa tietoa ja miten sinun tulisi menetellä omassa tapauksessasi puhelinneuvonnasta.

Löydät muuta tietoa myös täältä:

Instagram: @sannasvahn
Facebook: AsianajotoimistoSvahnOy
YouTube: sannasvahn

© 2017 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Käyttöehdot | Etämyynnin ennakkotiedot | Hinnasto