Alaikäinen kuolinpesän osakkaana

Alaikäinen voi tulla kuolinpesän osakkaaksi siten, että alaikäinen on suoraan perintökaaren säännösten mukaisessa perimysasemassa tai testamentin nojalla, jos esimerkiksi isovanhemmat testamentissaan määräävät omaisuuden jälkeensä alaikäisille.

Alaikäistä edustaa kuolinpesän osakkaana lapsen huoltaja, tai jos huoltajia on kaksi (yhteishuoltajuus), huoltajat yhdessä. Jos toinen alaikäisen huoltajista on saman kuolinpesän osakas, on hän esteellinen toimimaan kuolinpesässä lapsensa edustajana. Tällöin lapselle on haettava edunvalvojan sijainen.

Edunvalvojan sijaista haetaan Digi- ja väestötietovirastosta. Edunvalvojan sijainen voi olla julkinen edunvalvoja, joka toimii viran puolesta tehtävässä, tai tehtävään voi ehdottaa jotain muuta henkilöä. Edunvalvojan sijaisen osalta on kuitenkin huomattava, että on tärkeää, että edunvalvoja tietää mitä tekee. Tämän vuoksi edunvalvojan sijaiseksi ei kannata määrätä henkilöä, jolla ei ole tietotaitoa ja ymmärrystä perintöoikeudellisista asioista.

Alaikäisen ollessa kuolinpesän osakas, kuolinpesässä tehtäviin toimiin saatetaan tarvita vielä erikseen holhousviranomaisen (DVV:n) lupa. Tällaisia toimia on esimerkiksi kuolinpesän omistuksessa olevan kiinteistön tai asunto-osakkeiden myynti ja kuolinpesässä tehtävä perinnönjako.

Edunvalvoja ja edunvalvojan sijainen edustaa päämiestään, eli alaikäistä kuolinpesän asioissa ja varmistaa, että tehtävät toimet ovat alaikäisen edun mukaisia. Edunvalvojan sijainen edustaa tehtävissä ainoastaan siltä osin, kun lakisääteisen edunvalvojan (vanhemman) ja päämiehen intressit ovat keskenään ristiriidassa.

Esimerkki: Alaikäinen ja hänen huoltajansa ovat molemmat kuolinpesän osakkaita. Kuolinpesän omistuksessa oleva kiinteistö myydään ulkopuoliselle taholle. Koska alaikäinen ja hänen huoltajansa ovat myynnissä ”samalla puolella”, heidän intressinsä ei ole ristiriidassa – kummankin intressissä on mahdollisimman hyvä kauppahinta. Tällöin alaikäisen huoltaja laittaa DVV:lle hakemuksen kuolinpesän omaisuuden myynnistä.

Esimerkki: Alaikäinen ja hänen huoltajansa ovat saman kuolinpesän osakkaita ja kummallekin on tulossa osuus kuolinpesän varallisuudesta. Kuolinpesässä toimitetaan perinnönjako. Kun alaikäisen ja huoltajan intressit ovat keskenään ristiriidassa (mitä enemmän huoltaja saa omaisuutta, sitä vähemmän alaikäinen saa omaisuutta), tulee edunvalvojan sijaisen edustaa alaikäistä perinnönjaossa ja hakea perinnönjaolle lupa DVV:ltä. Edunvalvojan sijainen on myös vastuussa alaikäisen puolesta tekemistään toimista.

Jos alaikäinen on kuolinpesän osakkaana, on kuolinpesässä usein toimitettava ositus ja perinnönjako. Tällöin ei useinkaan ole vaihtoehtona jättää pesää jakamatta. Ositukseen ja perinnönjakoon on aina haettava DVV:n lupa. DVV tarkistaa, että sopimus on alaikäisen edun mukainen. DVV:lle on perinnönjakoluonnoksen ohella toimitettava kaikki asiaan liittyvät asiakirjat, kuten perukirja liitteineen, testamentti tiedoksiantoineen, mahdolliset kauppakirjat, kuolinpesän tilitapahtumat kuolinpäivästä alkaen sekä selvitys muista kuolinpesässä tehtävistä asioista. Yleensä luvan saamiseksi edellytetään myös laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) tekemät arviot kuolinpesällä mahdollisesti olevista kiinteistöistä ja asunto-osakkeista. Mikäli DVV tarvitsee lisätietoja, näitä kysytään edunvalvojan sijaiselta. Tämän vuoksi edunvalvojalla ja edunvalvojan sijaisella tulee olla osaaminen ja ymmärrys hoitaa asiaa ja tarvittaessa antamaan lisäselvitystä ja täydennystä.

Kun alaikäinen on kuolinpesän osakkaana, kuolinpesän selvitystyö ja jakaminen usein pitkittyy (DVV:n käsittelyajat) ja hankaloituu alaikäisen edunvalvonnasta aiheutuvan lisäbyrokratian johdosta. Monet kokevat tämän hyvin työläänä ja raskaana prosessina. Tiivistettynä alaikäisen läsnäolo kuolinpesäasiassa etenee seuraavan kaavan mukaan:

Vainajan kuolema, tieto alaikäisestä kuolinpesän osakkaana

Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi

(käsittelyaika noin 4 kk [9.9.2022])

Perunkirjoitus

Pesänselvitys

Hakemus kuolinpesän omaisuuden realisoimiseksi

(käsittelyaika noin 2-3 kk [9.9.2022])

(Ositus- ja) perinnönjako

Hakemus perinnönjaon toimittamiseksi

(käsittelyaika noin 2-3 kk, voi olla jopa 4-7 kk) [9.9.2022])

Hakemus edunvalvojan sijaiseksi kannattaa siten tehdä heti, kun on tiedossa, että alaikäinen ja hänen huoltajansa ovat saman kuolinpesän osakkaina.

Jos alaikäinen perii omaisuutta siten, että hänen nimissään oleva varallisuus ylittää 20 000 euroa, tulee alaikäisen huoltajille velvollisuus toimittaa vuosittain tili tositteineen alaikäisen varallisuuden hoidosta DVV:lle. Aiheesta voit lukea lisää täältä.

Tässä kirjoituksessa alaikäisestä kirjoitettu pätee sellaisenaan myös muihin edunvalvonnassa oleviin henkilöihin.

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close