4 tärkeintä asiaa testamentin tiedoksiantamisestaSilloin kun perittävä on tehnyt testamentin, on se tämän kuoltua annettava perillisille tiedoksi. Alla neljä tärkeintä asiaa, jotka tulee tiedoksiantamisessa huomioida.

1. Kuka

Vastuu testamentin tiedoksiantamisesta on testamentin saajalla. Samalla kyseinen saaja ilmaisee ottavansa testamentin vastaan. Riittää kuitenkin, että yksi saaja antaa testamentin tiedoksi ja muut mahdolliset saajat sitten ilmaisevat omalta osaltaan vain joko ottavansa testamentin vastaan tai luopuvansa siitä.

Yllättävän usein perilliset ja testamentinsaaja itsekin luulevat, että tiedoksianto on juuri perillisten vastuulla. Testamentin tiedoksiannossa on kyse kuitenkin nimenomaan siitä, ottaako testamentinsaaja ensinnäkin testamentin vastaan, hyväksyvätkö perilliset testamentin ja koska testamentin moiteaika alkaa. Moiteaikahan alkaa siitä päivästä, jolloin testamentti on asianmukaisesti annettu tiedoksi.

2. Kenelle

Testamentti tulee antaa tiedoksi lakimääräisille perillisille ja nimenomaan jokaiselle erikseen joko henkilökohtaisesti vastaanotettuna, valtakirjalla valtuutetulle tai edunvalvojalle perillisen puolesta.

Jos joku perillinen on tavoittamattomissa, esimerkiksi silloin kun tämä on muuttanut vuosia sitten ulkomaille eikä tämän olinpaikasta ole tietoa, voidaan tällaiselle poissaolevalle perilliselle määrätä edunvalvoja.

Edunvalvojan sijainen voidaan määrätä sellaiselle alaikäiselle tai muuten vajaavaltaiselle, jonka vanhempi tai muu varsinainen edunvalvoja ei voisi sitä ottaa tiedoksiantoa vastaan, lähinnä silloin kun edunvalvoja tai vanhempi itsekin on perillisasemassa tai testamentin saajana. Muutoin näidenkin osalta tiedoksianto voidaan toimittaa edunvalvojalle.

Lakimääräisiin perillisiin kuuluvat kustakin tapauksesta riippuen joko leski, rintaperilliset, toissijaiset perilliset tai valtio.

3. Miten

Testamentista tulee antaa oikeaksi todistettu jäljennös tiedoksi. Oikeaksi todistamisessa on syytä käyttää ulkopuolisia tai muutoin esteettömiä todistajia, vaikka laki ei niin tässä tapauksessa sitä suoraan edellytäkään.

Tiedoksianto tulee tapahtua todisteellisesti, joka tarkoittaa joko tiedoksiantoa haastemiehen välityksellä tai siten, että kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat tiedoksiantolomakkeen yhtäaikaisesti perillisen kanssa. Tarkoituksena on voida tarvittaessa osoittaa, että kyseinen perillinen on saanut testamentin tiedoksi ja moiteaika näin ollen on alkanut. Tästä syystä myös päiväys ilmoituksessa on ensisijaisen tärkeää.

Perunkirjoitustilaisuudessa nähty testamentti ei ole riittävä tiedoksianto. Mikäli testamentti halutaan antaa perunkirjoitustilaisuudessa tiedoksi, tulee se lukea ääneen, esittää alkuperäinen testamentti perilliselle ja ottaa näistä toimista vielä maininta perukirjaan. Tällöin perillinen omalla tai valtuutetun allekirjoituksella vahvistaa tiedoksiannon. Tällöinkin tulee perilliselle silti antaa oikeaksi todistettu jäljennös testamentista!

4. Mitä jos perillisenä epäröin

Testamentin tiedoksianto ei tarkoita testamentin hyväksymistä, lakiosailmoituksen tekemistä tai testamentin moittimista. Testamentin hyväksymisen katsotaan kattavan myös lakiosasta luopumista, jollei muuta ole hyväksymisilmoituksessa mainittu. Keskinäisten testamenttien osalta lakiosailmoitus tulee kuitenkin tehdä nimenomaisesti. Jos hyväksymisilmoitusta ei anna, tulee testamenttia aina silti erikseen ja oikeusteitse vielä moittia.

Mikäli koko prosessi halutaan mahdollisimman yksinkertaiseksi, voit hyväksymisessä käyttää seuraavaa sanamuotoa: ”Olen tänään [päiväys] saanut oikeaksi todistetun jäljennöksen [testamentin tekijä] laatimasta testamentista. Hyväksyn testamentin, sitoudun olemaan sitä millään perusteella moittimatta enkä vaadi lakiosaani.” Mikäli moiteoikeus kuitenkin halutaan säilyttää vielä, riittää osoitus, että on saanut hyväksymisen allekirjoituspäivänä tiedon kyseessä olevasta testamentista.

Jos olet saanut testamentin tiedoksi, mutta epäröit miltään osin jatkon osalta (hyväksytkö sen, vaaditko lakiosaasi, moititko sitä), suosittelen ehdottomasti olemaan juristiin tämän tiimoilta yhteydessä tai muutoin selvittämään oikeutesi. Näennäisesti vähäpätöisen asiakirjan merkityksen väärin ymmärtämisellä voi olla kannaltasi kohtalokkaita seuraamuksia oikeuksiesi suhteen. Varovaisuutta siis suosittelen!

Lue lisää

7 päivän haaste:

Osallistu ilmaiseen 7 päivän haasteeseen (sisältää ilmaisen mallipohjan mm. testamentista)

Tarkempaa tietoa löydät alla olevien linkkien kautta

Blogikirjoituksia aiheesta

Neuvontapalvelut

© 2024 ASIANAJOTOIMISTO SVAHN OY | Rekisteriseloste | Ehdot | Hinnasto

                   

email: toimisto@svahn.fi | puh: +358 40 767 4877

Tämä sivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivustolla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close